Connected Vehicle

Små grep — stor effekt

I transportnæringen handler det om store tall og små marginer. Lange dager, tunge tak og mange mil på veien. Med enkle grep kan du snu regnestykket til din fordel. Små innsparinger multiplisert med store tall gir mye bedre marginer.
Telia Connected Vehicle er en totalløsning, som omfatter alt fra skyplattform og maskinvare i kjøretøy, til verktøy og programmeringsgrensesnitt som vil optimalisere driften.

Alt på én skjerm

Sjåførene er din viktigste ressurs. Deres trygghet har høy prioritet. Fordi Telia Connected Vehicle bygger på en åpen plattform, kan du integrere alle omborddata – inklusive produsent- og tredjepartsapplikasjoner. Det betyr at sjåførene slipper å forholde seg til ulike systemer på forskjellige enheter. I stedet får de all nødvendig informasjon på én skjerm og kan konsentrere seg om det som skjer på veien.
Telia Connected Vehicle er en nyhet i logistikknæringen, men systemet har allerede bevist at det duger. Kollektiv-versjonen av tjenesten er allerede i bruk på 60 prosent av de offentlige bussene i Sverige og brukes av de største busselskapene i Finland.

Effektiv flåtestyring

Når du vet hvor alt er, kan du få maksimalt ut av ressursene dine. Du kan se hvor hvert enkelt kjøretøy befinner seg, og hvem som kjører. Du kan se hvor de har vært, og følge med på fartsskriveren for å se at de oppfyller kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Du kan koordinere henting og levering med resten av flåten og optimalisere driften generelt.
Hold oppsyn med bilene mens de er på veien. Applikasjonen The Vehicle Health sier ifra om mekaniske problemer, slik at du kan gripe inn før havariet oppstår. Appen hjelper deg også med å holde oversikt over serviceintervallene og den tekniske tilstanden generelt. Dermed kan du få utført forutsigbart vedlikehold i perioder der bilene uansett står i ro, i stedet for å få ubehagelige overraskelser som skaper problemer for hele virksomheten.