Fleet Management

Enten du driver med persontransport eller flåten din består av servicebiler eller lastebiler, har Telia Fleet Management en heldekkende sporings- og rapporteringsløsning, som gir deg fire funksjoner i ett:

Flåtesporing

Se hvor bilene dine er, hvor de har vært, hvordan de kjøres, og hva de forbruker.

Bildeling

Se hvilke biler som er i bruk, og hvilke som er ledig for bestilling, i sanntid.

Utstyrssporing

Spor last og eiendeler, så du vet at alt er der det skal være.

Automatisert kjørebok

Automatisert rapportering for alle sjåførene, gjør det enkelt å oppfylle kravene.

Flåtesporing

Telia Fleet Tracker består av en fastmontert GPS-enhet som registrerer hvor bilen er til enhver tid, og sender posisjons- og driftsdata til flåtestyringssystemet. Kunnskap om posisjon, kjørestil og bruk gjør det mulig å ha riktig antall biler i sving og redusere kjøretid og drivstofforbruk.

Se alle kjøretøy på kartet i sanntid
Se nøyaktig posisjon, planlegg ruter, søk på adresser og beregn avstander med noen få klikk.

Finn nærmeste ansatte for et oppdrag
Spar tid, reduser kjørelengdene og gi kundene bedre service ved hasteoppdrag.

Spar drivstoff
Oppnå 10–12 prosent lavere drivstofforbruk ved å optimalisere ruter, kjøremønster og atferd.

Få oversikt over kostnadene
Fordel kostnadene mellom avdelinger basert på den faktiske bruken av enkeltkjøretøyer.

 

Bakgrunnsbilde
Bakgrunnsbilde
Bakgrunnsbilde

 

1.png
Øk bruken av kjøretøyene med 20 % for bedre produktivitet og inntjening.

2.png
Reduser drivstoff, vedlikehold og utskifting av utsyr med opp til 30 %.

3.png
Forbedre sikkerheten og inspirer til en kostnadseffektiv kjørestil.

4.png
Yt bedre service og begrens ventetid for kunder.

Bildeling

Car sharing er en utvidet flåtestyringsløsning for bedrifter der flere ansatte benytter de samme firmabilene. Denne løsningen gir oversikt over hva som er i bruk, og gjør det mulig å foreta reservasjoner for å utnytte bilene best mulig.

 • Gir økt innsyn i bruken av firmabiler og reduserer flåteutgiftene
 • Viser hvor biler befinner seg på et gitt tidspunkt, og hvor mange biler som er tilgjengelige for bestilling
 • Velger det mest egnede kjøretøyet basert på brukerens behov; tillater ikke manuelt bilvalg
 • Rask og enkel deling av bestillingsinformasjon
 • Synkroniserer med kalenderapper der brukerne kan administrere og kansellere turer
 • Tillater deling av planlagte turer med kollegaer for å unngå dobbeltkjøring til samme adresse
 • Lettvint statistikk og rapportering
 • Holder øye med data angående bestillinger, turer og bruken av enkeltbiler

Utstyrssporing

Dette er en batteridrevet sporingsløsning som lokaliserer gjenstander og utstyr. Effektivt for å sikre seg mot tyveri, og veldig nyttig ved glemsomhet.
Rapporterer én gang per dag hvor bilene befinner seg, og viser hvor de har vært i et bestemt tidsrom. Dersom det oppstår en situasjon der du ønsker å følge GPS-en, kan den aktiveres ved neste oppvåkning og deretter følges «live» på kartet.

 • Sender varsler om uautorisert bevegelse eller dersom utstyret er utenfor et angitt geografisk område
 • Kan enkelt flyttes fra én plassering til en annen
 • Kan skaleres for selskaper med få eller mange utstyrsenheter

Automatisert kjørebok

Skalerbar elektronisk kartløsning for virksomheter som har behov for å administrere kjørekontoer for få eller mange brukere. Kartet er basert på lokale avgiftsbestemmelser og kan integreres med ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) for enkel rapportering.

100 prosent automatisk
Alle turer og kilometer blir automatisk sporet av de installerte GPS-enhetene som sender data til systemet.

Riktige satser og dokumentasjon
All kjøring og tid tilbrakt på hver adresse loggføres automatisk. Det sikrer at hver tur blir dokumentert og enkelt kan rapporteres til avgiftsmyndigheter og kunder.
Systemet følger opp lokale avgiftsbestemmelser og oppdateres automatisk hvert år for å få på plass nye satser og andre endringer. Rapportering av kjørelengde og godkjenning av kjørekontoer utføres enkelt ved hjelp av godkjenningsmodulen.

Integrasjon for ERP
Et velutviklet API sikrer enkel integrasjon i ERP-systemet.