Klimaovervåkning av bygg

Et godt sted å være

Med Telia Building Climate Monitoring kan du finjustere luftkvaliteten og temperaturen i bygget — og skape et mer behagelig og produktivt klima. Du får også vite hvilke arealer som er i bruk akkurat nå, slik at du kan justere ventilasjon og varme etter behov i hvert enkelt rom — til hvert enkelt tidspunkt.

Økt komfort — økt produktivitet

Når temperaturen og luftkvaliteten i rommet er perfekt, legger ingen merke til det. Men hvis det begynner å bli for varmt eller for kaldt – eller CO2-nivået gjør luften tung – går det ut raskt utover komforten, konsentrasjonen og produktiviteten. Sitter du i dårlig luftkvalitet over lengre perioder, kan det også føre til helseproblemer.
Med Telia Building Climate Monitoring overvåker vi klimaet i bygget i sanntid, for både byggledere og leietakere. Slik kan temperatur og luftkvalitet finjusteres og optimaliseres, så dårlig luft aldri trenger å være et tema.

Overvåkning i sanntid

  • Temperatur
  • Fuktighet
  • VOC (kjemikalier)
  • CO2
  • Lufttrykk
  • Omgivelsesstøy
  • Lysmengder