Alle er velkommen i det digitale livet

Vi vil at alle skal være tilkoblet og bli inspirert av de digitale mulighetene i livet. Derfor har vi startet Mer Digital hvor vi hjelper kommunene til å lære opp seniorer

Tale i Microsoft Teams

Over en million mennesker i dag mangler kunnskapen, evnen og teknologien til å bli en del av den digitale verden. Derfor tilbyr vi Mer Digital – en grunnleggende IT-opplæring for å redusere digitalt utenforskap i kommunen.

Etter opplæringen skal deltakerne:

  • Kjenne seg trygge i å bruke en datamaskin, en telefon eller et nettbrett
  • Kunne bruke digitale tjenester fra f.eks. kommune og myndigheter
  • Bli inspirert til å benytte seg at det Internett har å by på

Telia har allerede gjennomført flere kurs i samarbeid med kommunene rundt om i Norge og Sverige, og alle har sett det som en suksess. Denne opplevelsen støttes av en studie utført av høgskolen i Skövde som konstaterer at Mer Digital har gjort målbare framskritt og faktisk viser at det går å bryte ned opplevelsen av digitalt utenforskap. 

– Mange deltakere har sprengt grensene for sine digitale vaner. For eksempel anslår man at 70 prosent av deltakerne nå bruker IT enda mer enn før, forklarer Eva Söderström på høgskolen i Skövde i en kommentar til rapporten.

Bakgrunn 

Regjeringen har ambisiøse nasjonale mål for bredbåndsutvidelse og digitalisering. Norge skal være en av de beste nasjonene i verden for å bruke mulighetene som ligger i digitalisering.

Telia støtter den nasjonale digitaliseringsstrategien og vil sammen med norske kommuner aktivt bidra til å redusere digital utestenging og gjøre det mulig for innbyggerne å få tilgang til og kunnskap om digitale tjenester.

Last ned presentasjon

 

 

 

 

 

 

logo_priser2.png

Mer om Mer Digital og hva deltakerne synes

Kursholderne er lokale ungdommer som får støtte av voksne veiledere som Telia har lært opp i konseptet. Møtene mellom unge og gamle bruker å være en stor glede i seg selv.

– Å se hvordan 80-åringer og ungdomsskoleelever jobbet sammen, var rørende. Så en slik opplæring og den møteplassen det skaper, bidrar til å skape en forståelse på tvers av generasjoner, sier Eva Söderström i en kommentar.


"Kommunen vår hadde aldri klart dette uten en sterk partner som Telia"
Kristina Lundberg, næringslivsutvikler, Sunne kommune, Sverige


"En stor suksess"
Haninge ungdomsråd, Sverige på Facebook

 

"Jeg fikk hjelp til å komme i gang med e-post, det hadde jeg ikke gjort før."
Deltaker i Mer Digital