Smart Public Transport

 

Alt handler om reisen

Offentlig transport kan forandre byer, men bare hvis folk faktisk bruker tilbudet. Offentlig transport trenger å være mye mer enn et økonomisk alternativ; det må også være den mest effektive og den beste reisemåten. Derfor begynner vi med passasjeropplevelsen og jobber utover for å bygge en komplett kollektivopplevelse hvor du samtidig får tilgang til tjenester som trådløst Internett (WiFi). Vi har omdefinert hva kollektivtransport kan bety for passasjerene, transportoperatører og byer.

 

 

 

 

 

 

Tjenester som endrer kollektivtransportens fremtid

Hele verden er koblet sammen. Det gjelder også kollektivtransporten. Men for de fleste trafikkoperatører betyr en ny funksjonalitet også en ny kostbar og tidkrevende installasjon. Derfor har vi utviklet en åpen Internet of Things- plattform der du ganske enkelt kan legge til funksjonalitet etter behov. Vi har en rekke applikasjoner for offentlig transport, utviklet av oss, kundene våre og av tredjepartsutviklere.

passasjer2.jpg

Reduser kostnader forbundet med oppvarming

Fremfor kontinuerlig oppvarming av kjøretøyet, kan oppvarming automatiseres. Automatisering i henhold til når kjøretøyet skal brukes vil optimalisere energiforbruket og gir bedre kostnadskontroll. 

10-VCM-201910.png

 

WiFi overalt

Lar de reisende bruke nettet fritt uten å tenkt på egne datakvoter.

 

01internet_onboard_201910.png

Informasjon i sannntid

Lar dine passasjerer til enhver tid vite hvor de er og når de kommer frem

 

02infotainment_201910.png

Informasjon i sanntid

 

03signage_onboard_201910.png

forertjenester2.jpg

Reduser kostnader forbundet med oppvarming

Fremfor kontinuerlig oppvarming av kjøretøyet, kan oppvarming automatiseres. Automatisering i henhold til når kjøretøyet skal brukes vil optimalisere energiforbruket og gir bedre kostnadskontroll. 

10-VCM-201910.png

 

Både sjåfør og passasjerer skal kjenne seg tygge

 

01driver_alarm_201910.png

Ha et øye på sikkerhet

Passasjerer, fører og kjøretøyet er tryggere når de blir passet på

 

02-camera-surveillance_201910.png

Alle kan kjenne seg trygge i trafikken

 

03-breathalyzer_201910.png

God informasjonsflyt mellom sjåfør og trafikkledelsen

 

05-message-push_201910.png

Forbedret kommunikasjon mellom fører og veitrafikkontrollen

04-voip_201910.png

Reduser drivstoff-kostnader og miljøpåvirkning

 

06-eco_driving_201910.png

operator3.jpg

Reduser kostnader forbundet med oppvarming

Fremfor kontinuerlig oppvarming av kjøretøyet, kan oppvarming automatiseres. Automatisering i henhold til når kjøretøyet skal brukes vil optimalisere energiforbruket og gir bedre kostnadskontroll. 

10-VCM-201910.png

 

Lokasjon. Lokasjon. Lokasjon

 

01positioning-201910.png

Automatisert innhenting av data fra fartsskriver

 

05-remote_tachograph-201910.png

Bedre og smartere kontroll av trafikklys

 

02-traffic_priority-201910.png

Hold sikker fart

 

07speed_monitoring-201910.png

 

03-passenger_count-201910.png

Forenkler billettering og øker inntekten

 

04ticket_validation-201910.png

Forenkler identifisering av fører

 

06driver_id-201910.png

 

 

Vil du vite mer om Smart Public Transport?