Hjelp til å bruke

Telia Bedriftsnett

Administrasjon

Som administrator er det flere funskjoner du må kjenne til. I e-læringsmodulen vår kan du lære hvordan du administrerer brukere, køer, roller m.m.

Veiledningsvideoer på Youtube:

 

Sentralbordet

Her har du alle funksjoner for å betjene bedriftens innkommende samtaler. I tillegg til moduler for telefonmøte og eget SMS-senter, kan det også leveres fullverdig IP-telefoni direkte integrert i sentralbordet.

Sentralbordet fungerer i alle moderne nettlesere. Vi anbefaler å bruke oppdatert versjon av Google Chrome for best mulig brukeropplevelse.

Funksjoner

 • Hver samtale har en egen indikator som viser samtalens ventetid, og som skifter farge hvis ventetiden blir for lang.

 • Det fremkommer hvor i bedriften samtalen har vært, inkludert køinformasjon og hvem innringer har snakket med.

 • Regnskapsinformasjon og kartoppslag.

 • Logg med eventuelle tidligere samtaler og notater.

 • Få tydelig oversikt over køer, samtaler på vent og agenter pålogget.
 • Motta varsler, eksempelvis ved for lang ventetid.
 • Logge medarbeidere inn i kø, eller tildele samtaler til enkeltpersoner.

Her finner du raskt informasjon om bedriftens ansatte. Du kan sette over samtaler og sende SMS eller e-post. Bedriftskatalogen gir oversikt over tilgjengelighet og telefonstatus, og kan integreres i Exchange.

Ved hjelp av et eget brukergrensesnitt designet for å stå fremme i resepsjonen, kan de besøkende selv sjekke seg inn og ut. Du finner tjenesten under hovedmenyen i sentralbordet.

Noen funksjoner:

 • Enkelt å bruke
 • Mulighet for flere lokasjoner
 • SMS-varsling ved besøk
 • Oversikt over historiske besøk
 • Tilpasses bedriftens behov med egen logo og bakgrunnsvalg

I sentralbordet finnes også mulighet for en integrert IP-telefon. Softphone kan leveres som en fullverdig og frittstående IP-telefon, eller som en del av Telia One Number.

Alle brukere i Telia bedriftsnett har tilgang til sin egen profil, hvor tilgjengelighet, oppsett og innstillinger kan endres, og som også viser mobilens forbruksinformasjon.

Personlig sentralbord inneholder alle hovedfunksjoner fra det webbaserte sentralbordet.

 • Alle samtaler som kommer inn til bedriften blir sjekket både mot den interne bedriftskatalogen og 1880.
 • Hver samtale har en egen indikator som viser hvor lenge samtalen har ventet og som skifter farge hvis ventetiden blir for lang.
 • Sett over samtaler eksternt, eller til en kollega.
 • Send SMS og e-post med mulighet for å inkludere informasjon fra siste samtale. Støtter også sending av SMS med bedriftens hovednummer eller navn.
 • Ring og motta samtaler i personlig sentralbord via den innebygde IP-Telefonen. Personlig sentralbord kan også være en del av One Number.

Sentralbordet fungerer i alle moderne nettlesere, men vi anbefaler å bruke oppdatert versjon av Google Chrome for best mulig brukeropplevelse.

Systemkrav:

 • PC: Windows XP, Windows Vista eller Windows 7.
 • Mac: Macos X leopard (10.5) eller senere.

Mobil app

Telia Mobil App er tilgjengelig for iOS- og Android-brukere. Søk på Telia Bedriftsnett i App Store eller Google Play.

Last ned Telia Bedriftsnett Mobil app i App store. Last ned Telia Bedriftsnett Mobil app i App store.

Funksjoner:

 • Lag personlig profil med innstillinger for bilde, språk, visningsnummer m.m.
 • Styr samtaler du ikke kan ta til eksempelvis sentralbord eller personsvar.
 • Meld deg inn og ut av køgrupper uansett hvor du befinner deg.
 • Ring med mobiltakst over WiFi (mobil IP), og reduser kostnadene i, fra eller til utlandet med inntil 90 %.
 • Se alle ansatte og eksterne kontakter i bedriftskatalogen.
 • Opprett telefonmøte for inntil 30 deltakere.
 • Full oversikt over alle direkte- og køsamtaler, med status på besvart og ubesvart.
 • Nummeropplysning fra 1880 (kun iOS). For å aktivere:
  • Gå til "innstillinger" - "Telefon" - "Identifisere og blokkere anrop"
  • Skru på for Telia Bedriftsnett

Integrasjon mot Microsoft Exchange

Alltid korrekt og oppdatert informasjon i Bedriftskatalogen. I tillegg kan synkronisering av status utveksles mellom Microsoft Lync og sentralbordet i Telia Bedriftsnett.

Mer om integrasjonen

Bedriftskatalogen gir oversikt over bedriftens ansatte og eksterne kontakter. Informasjonen er tilgjengelig i det webbaserte sentralbordet, i Personlig sentralbord og i Mobil App.

Informasjon som oppdateres

Informasjonen fra Active Directory oppdaterer lisensierte brukere. Endringer i Active Directory oppdaterer fornavn og etternavn, e-post og avdeling. Ett hovednummer benyttes som

unik identifikator, og hver bruker kan presenteres på sentralbordet med inntil to nummer.

Brukere uten lisens

Brukere i Active Directory uten lisens på Telia Bedriftsnett, kan legges til som eksterne kontakter.

Systemkrav

Windows Server 2008 eller senere.

 

Kalenderinformasjonen i Exchange er tilgjengelig direkte i sentralbordet, på hver enkelt brukers kontaktkort, slik at du slipper å forholde deg til flere systemer samtidig.

Overføring av kalenderinformasjon

Bedriftskatalogen viser alle avtaler i kalenderen til lisensierte brukere. Avtalene kan settes privat, eller man kan vise emnefeltet på hver enkelt avtale.

Systemkrav

Microsoft Exchange Server 2007, 2010, 2013 eller Office 365.

 

Synkronisering av tilstedeværelse gir riktig og oppdatert informasjon mellom sentralbordet i Telia Bedriftsnett og Microsoft Lync.

Synkronisering fra Lync

Løsningen synkroniserer informasjon til sentralbordet om status på den enkelte Lync-klient: opptatt, ledig eller avlogget.

Synkronisering fra Bedriftsnett

Fra Bedriftsnett synkroniseres informasjon om mobilabonnementet (ledig eller opptatt/avslått), samt fraværsstatus fra sentralbordet og Telia Mobil App.

Microsoft-sertifisert SIP-trunk

Telia kan levere Microsoft-sertifisert SIP-trunk for

inn- og utgående trafikk.

Systemkrav

Microsoft Skype for Business ( Lync 2010 eller 2013).

IP-telefoni

Koble deg opp mot det offentlige telenettet via eksisterende internettaksess. IP-telefoni inkluderer lisens på Telia bedriftsnett, og er dermed en fullverdig hussentral som også være med i bedriftens køer.

IP-telefoni er en fleksibel tjeneste som passer for store og små bedrifter. Det er ingen nedre eller øvre grense for antall brukere, og dette kan justeres løpende.

IP-telefoni har prisgunstige betingelser både på faste avgifter og ringepriser. Alle innarbeidede nummerserier kan gjenbrukes, og apparater kan enkelt flyttes mellom kontorplasser uten omkonfigurering.

Løsningen krever ingen installasjon, ISDN-linjer eller lisenser på eksisterende hussentral.

One Number kan leveres i kombinasjon med IP- telefoni (også SIP-Trunk), hvor nasjonale samtaler fra IP-telefoni inngår i de inkluderte minuttene i mobilabonnementet på Telia Bedrift.

Tjenesten One Number krever lisens på Telia Bedriftsnett.

IP-telefoni kan leveres som en integrert softphone i nettleseren via Telias sentralbord eller personlig sentralbord. Dette er en fullverdig IP-telefon som ivaretar alle funksjoner, hvor ingen installasjon eller konfigurasjon er nødvendig. Alt du trenger er Google Chrome som nettleser.

SIP Trunk utnytter bedriftens eksisterende utstyr og krever ingen installasjon. Med sip trunk blir også ISDN-linjer mot det offentlige telenettet overflødige. Tjenesten er prisgunstig sammenlignet med ISDN, både når det gjelder faste avgifter og ringepriser.

Tjenesten er også kostnadseffektiv ved at bedriften kun betaler for det antallet talekanaler de har behov for - alt fra 30 talekanaler og opp til et ubegrenset antall talekanaler.

Aksessuavhengig

SIP Trunk kan leveres over internettaksesser fra alle leverandører. Dermed kan bedriftene selv velge hvilken leverandør de vil benytte til tjenesten - og eksisterende infrastruktur kan i de fleste tilfeller benyttes.

Sertifisering

SIP Trunk fra Telia er sertifisert for en rekke hussentralleverandører, blant annet Skype for Business 2010, 2013.

 • Etablering: 99,- med 24 måneders bindingstid.
 • Pris per nummer i nummerserie: 2,90 per/mnd.

Alle priser er eks. mva.

Nasjonale samtaler

 • Til fasttelefon: 0,49
 • Til mobiltelefon: 0,49
 • Startpris: 0,49

Interne samtaler

 • Til fast- og mobiltelefon: 0,-
 • Startpris: 0,-

Telefoner

 • Cisco SPA504G: 1149,-
 • Strømforsyning Cisco SPA 504G: 149,-
 • Cisco IP Phone 886: 1939,-
 • Strømforsyning Cisco IP Phone 8861: 259,-
 • Siemens Gigaset C530IP: 1298,-
 • Konftel IP300: 5490,-