Telia Bedriftsnett

Endre åpningstider

 • 1

  Tidsstyring

  Tidsstyringen er den generelle åpningstiden til en ringesløyfe og blir som regel definert når TBN-løsningen settes opp. Som administrator kan du endre tidsstyringen slik:

  • Logg inn på https://sb.telia.no
  • Åpne administratorverktøyet TBN Admin via meny øverst til venstre i bildet.
  • Klikk på Visuell admin og åpne aktiv ringesløyfe (IVR) via Meny > Åpne > Finn IVR du ønsker å endre fra listen > Åpne
  • Se element sjekk åpningstider i aktiv løsning og notér deg navnet på tidsstyringen som er i bruk.
  • Klikk på åpningstider i elementliste i høyre marg > klikk tannhjulet på åpningstiden du ønsker å endre på.
  • Justér tidslinjen for allerede definerte åpningstider for å minske/utvide åpningstid for de ukedagene du måtte ønske.
 • 2

  Sette utfall

  Utfall er fint å bruke i forbindelse med høytider, helligdager eller i andre perioder som fraviker ordinære åpningstider. Slik setter du utfall:

  • Logg inn på https://sb.telia.no
  • Åpne administratorverktøyet TBN Admin via meny øverst til venstre i bildet.
  • Klikk på Visuell admin og åpne aktiv ringesløyfe (IVR) via Meny > Åpne > Finn IVR du ønsker å endre fra listen > Åpne.
  • Se element sjekk åpningstider i aktiv løsning og noter deg navnet på tidsstyringen som er i bruk.
  • Klikk på åpningstider i elementliste i høyre marg > klikk tannhjulet på åpningstiden du ønsker å endre på.
  • I kalendervisning velger du dato (fra og til) ønsker å endre > legg til i unntak > gi det et passende navn, for eksempel Julestengt’18 e.l. > lagre
  • Dra ønsket element «utfall 1» inn i tidslinjen for dagene du ønsker å endre > skriv inn ønsket tidsrom > Lagre unntak og kryss ut vinduet for åpningstider
  • Velg ønsket handling ved å trekke inn foretrukket element fra liste i høyre marg (lydfil, sett i kø, etc). Koble så dette elementet til åpningstid og velg «Utfall 1» fra nedtrekksmeny. Husk å lagre!

  Eks: Her har vi satt at kontoret er stengt mellom 24. desember og 1. januar. Da skal talemelding "Steng unntak" avspilles hele døgnet.

 • 3

  Spill inn talemelding

  • Logg inn på https://sb.telia.no 
  • Åpne administratorverktøyet TBN Admin via meny øverst til venstre i bildet.
  • Klikk på Visuell admin og åpne aktiv ringesløyfe (IVR) via Meny > Åpne > Finn IVR du ønsker å endre fra listen > Åpne.
  • I høyre marg finner du menyvalget Lydfiler. Her får du opp oversikten over bedriftens talemeldinger.
  • For å legge til ny talemelding:
   • Klikk redigere > velg fane Ny lydfil
   • Velg kategorien lydfilen skal legges i (ved unntak, ved kø, ved stengt etc.)
   • Dersom du ønsker å laste opp en allerede ferdiginnspilt fil klikk legg til lydfil og finn filen på din datamaskin
  • For å spille inn ny; fyll ut telefonnummeret du ønsker å bruke for innspilling. Besvar anropet og følg instruksjoner for å spille inn ny talemelding. Lydfilen vil deretter ligge i listen over tilgjengelige lydfiler. Gi lydfilen et passende navn (for eksempel. «julestengt’18». Lydfilen kan så plasseres på ønsket sted i løsning. Husk å lagre!
 • 4

  Test oppsettet

  • Logg inn på https://sb.telia.no 
  • Åpne administratorverktøyet TBN Admin via meny øverst til venstre i bildet.
  • Klikk på Visuell admin og åpne aktiv ringesløyfe (IVR) via Meny > Åpne > Finn IVR du ønsker å endre fra listen > Åpne.
  • Til høyre for Meny-knappen i Visuell admin finnes en play-knapp. Klikk på denne, skriv inn ditt telefonnummer og dato/tidspunkt du ønsker å teste og klikk kjør. Du vil da motta et anrop på nummeret du tastet inn og har mulighet til å høre igjennom løsningen, teste tastevalg o.l.

  Merk: Dersom brukere er innmeldt i kø i det tidsrommet du foretar testkjøring, vil du kunne oppleve å komme igjennom til disse.