Kraftig modernisering av hele mobilnettet

Hverdagen vår blir stadig mer digital. Høy hastighet og topp mobildekning er derfor viktigere enn noensinne.

Bilde av Trondheim by

Som Nordens største leverandør av mobiltjenester – og Norges største utfordrer, tar vi våre kunders behov på største alvor. Samtidig som stadig flere får tilgang til Telias nye nasjonale 5G-nett, øker vi kapasiteten i det eksisterende 4G-nettet — for å sikre deg nettverksopplevelser av høyeste kvalitet.

Milliardinvesteringer i oppgradert 4G-nett

Innen 2023 skal Telia være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett. Og allerede i løpet av 2021 vil halvparten av alle nordmenn ha 5G-dekning.

Men 4G er fortsatt en robust og sikker teknologi, som over 99 prosent av oss i dag har tilgang til. Og 4G-nettet vil leve side om side med det nye 5G-nettet i lang tid. Telia investerer nå milliarder av kroner for en fullstendig modernisering av alle basestasjonene fram mot 2023, for å gjøre 4G-nettet enda bedre og kraftigere.

Et mer robust nettverk

Milliardinvesteringene vi nå gjør er omfattende og innebærer en oppgradering av all teknisk infrastruktur. Både eksisterende radioutstyr og fiberfremføring skal oppgraderes. Det gjør vi for at hele nettverket skal blir bedre og mer robust.

De oppgraderte basestasjonene vil både takle økt trafikk og få bedre «lytteevne». For deg betyr det at mobiltelefonen din kan være lenger unna en basestasjon og likevel oppnå god kontakt. 

Flere 4G-frekvenser

Fremover vil vi også benytte oss av både lavere og høyere radiofrekvenser. I dag bruker 4G-nettet til Telia fem frekvenser: 800, 900, 1800, 2100 og 2600 MHz. Disse har ulike egenskaper med tanke på rekkevidde på tale og datahastighet.

Lav frekvens gir lang rekkevidde. Høy frekvens gir best kapasitet. Når disse kombineres på en optimal måte oppnår vi både best mulig dekning og best mulig hastighet.

I tillegg til de fire frekvensene åpner vi et nytt 700 MHz-bånd. Denne frekvensen gir vesentlig lengre rekkevidde og gir bedre signaler også inne i bygninger. Det gir bedre innendørsdekning og er også viktig for å oppnå bedre dekning på veien og langs jernbanestrekninger.

En annen teknologi Telia vil benytte seg av for å levere ekstrem kapasitet til våre mobilkunder er såkalt «beamforming». Det betyr å samle radiosignalene i en stråle mot den enkelte mobiltelefon, eller grupper av mobiler. Denne teknologien tar vi i bruk i de største byene i det nye 3,6 GHz-båndet. Kombinert vil det oppgraderte 4G-nettet oppnå både god dekning og vesentlig bedre kapasitet.

Hva betyr dette for meg?

Milliardinvesteringene i nettverket er omfattende og innebærer en oppgradering av hele den tekniske infrastrukturen, både radioutstyr og fiberfremføring.

Når vi bytter utstyret som er i nærheten av deg kan du i de dagene arbeid utføres oppleve nedsatt kvalitet på tjenestene våre. Vi skal sørge for at denne perioden blir så kort som mulig.

Dersom du benytter mobiltelefoner eller utstyr som baserer seg på 3G-nettet, vil dette gå over på 2G-nettet etter oppgraderingen. Vi anbefaler at du også oppgraderer dette utstyret.

3G-nettet slukkes for å gi bedre kapasitet til 4G og plass til 5G

Samtidig som vi skrur på 5G vil vi stenge ned 3G-nettet, for å gi plass til den nye teknologien. 

3G har tradisjonelt vært brukt på frekvensene 900 MHz og 2100 MHz. Deler av 900 MHz er allerede slukket, og resten av 3G-nettet vil slukkes i løpet av 2021.

Du kan lese mer om slukkingen av 3G-nettet her.

Hva betyr dette for meg med en 3G-telefon?

Du som kunde kan fortsatt ringe og sende SMS, men mobildata over 3G vil ikke lenger fungere i områder hvor 3G-nettet fases ut. Har du behov for å ringe og bruke data samtidig, anbefaler vi at du oppgraderer til en telefon som støtter 4G og 4G Tale. Nyere telefoner støtter også WiFi Tale. Da kan du bruke mobilen med trådløs internettforbindelse uavhengig av mobildekningen.

Med telefoner som støtter 4G Tale og WiFi Tale er du sikret best mulig opplevelse av mobilnettet vårt, både i form av dekning og talekvalitet.

Har du behov for større innkjøp eller leieordninger av telefoner kan du henvende deg til din faste kontaktperson i Telia.

Spørsmål og svar

 

Direkte anrop til brukere og anrop via løsning vil fungere som normalt. Bruker du mobil-app til å håndtere sentralbord, sette over samtaler o.l. bør du oppdatere til en telefon som støtter 4G og 4G Tale.

Mobilnettet er bygget på flere radiofrekvenser. 3G er i dag tilgjengelig på frekvensen 2100 MHz, mens 900 MHz er oppgradert fra 3G til 4G. 2100 brukes primært i byer og større tettsteder, mens 900 dekker mindre befolkede områder. 

Nei, men i områdene hvor 900-frekvensen er oppgradert fra 3G til 4G , får du 2G-dekning.

Du kan fortsatt snakke og sende meldinger. Men dersom du ønsker best mulig opplevelse når du bruker mobildata, anbefaler vi å oppdatere til en telefon som støtter både 4G og 4G Tale.

Du kan fortsatt snakke og sende meldinger med en 4G-telefon, men med 4G Tale vil du kunne oppleve enda bedre samtalekvalitet og dekning. Nyere telefoner med 4G Tale støtter også muligheten for å bruke WiFi Tale. Da kan du ringe via din trådløse internettforbindelse uavhengig mobildekningen.

Med 4G tale, også kjent som VoLTE (Voice over Long-Term Evolution), kan du bruke 4G-nettet til å ringe. Hvis både du og den du prater med har aktivert 4G Tale, vil du kunne oppleve flere fordeler som:

Bedre lydkvalitet / HD-lyd 

Betydelig raskere oppkoblingstid på samtalen 

Bedre dekning inne og ute 

God surfefart mens du snakker

På Android-telefoner trenger du ikke gjøre noe så lenge disse kriteriene er oppfylt:

  • Mobilen din støtter 4G Tale
  • Mobilprodusenten din har sendt ut en programvareoppdatering
  • Telia har aktivert 4G Tale for din type mobil

Hvis du har 4G i displayet på mobilen din mens du ringer, betyr det at du har 4G Tale.

Har du iPhone må du foreløpig aktivere det selv. Les mer om 4G Tale og hvordan du aktiverer det her.

De aller fleste av våre rutere støtter allerede 4G, og vil derfor ikke bli påvirket. Har du en eldre ruter, USB-dongle eller PCMCIA-kort, anbefaler vi å erstatte dette med en enhet som støtter 4G. Sjekk produsentens hjemmeside for hvilken teknologi enheten du benytter støtter.

Det meste av M2M-utstyr støtter både 2G og 3G. Dersom utstyret kun benyttes i områder med 3G vil 2G erstatte dekningen. Fordi noen enheter har visse krav til overføringshastigheter kan du oppleve at enheten ikke fungerer tilfredsstillende.

Hva gjør jeg hvis M2M-utstyret kun støtter 3G?

Ta kontakt med din utstyrsleverandør for å vurdere et bytte til et 4G kompatibelt utstyr.