Asistobe

I byer verden over er det mye ineffektivitet knyttet til kollektivtransportens rutenett i dag. Dette tar Asistobe AS tak i ved å utvikle et innsiktsverktøy som kan optimalisere kollektivnettverk.

Selskapet kombinerer ulike datakilder for mobilitet i en region koblet med demografisk utvikling, og bruker AI-algoritmer og maskinlæring for å predikere en optimal linjestruktur og tidstabell.

Asistobe har blant annet kontrakt med Bybanen AS for å optimalisere linjestrukturen for det fremtidige bybanenettet i Bergen inklusive det tilhørende bussnettverket.

Asistobe fikk plass i Telias program fordi vi deler deres visjon om at data fra mobilnettverket kan brukes til å forbedre forståelsen av det reelle transportmønsteret i en by, og at dette kan forbedre Asistobes algoritmer og dermed bidra til bedre kollektivtrafikk og grønnere byer.