Flyspray og Telia

Når høye bygg og krevende strukturer skal males eller behandles, er det både utrygt og komplisert arbeid. Flyspray Robotics gjør det mulig å utføre oppgaven trygt fra bakken, ved å bruke droner. Over 5G-nettet vil dronene kunne fjernstyres uten noen forsinkelser, og sylskarpe overførte bilder gir god kontroll til presisjonsarbeid.

Mulighetsrommet med bruk av droner over 5G-nettet, gjorde Flyspray Robotics aktuell for Telia Startup.