Telia og Heimdall Power

Ved å plassere neuroner (sensorer) på strømlinjene får eiere av høyspentnett detaljert informasjon om linjene som de ikke har tilgang til i dag. Heimdall Powers teknologi kan øke kapasiteten på strømnettet, noe som er avgjørende når «alt» blir elektrisk med det grønne skiftet.  

Telia kan hjelpe Heimdall over på en annen teknologi; et SIM-kort i hver neuron som gjør at utrullingsmodellen blir mer effektiv. Da er verden innen rekkevidde.  

 

Vil du vite mer om Heimdall Power?

Fyll inn skjemaet, så kontakter vi deg.