Intoto og Telia

Intoto bruker kommunikasjonsteknologi fra Telia for å ta tak i et økende samfunnsproblem - store variasjoner i vannmengder, flom, ekstremvær og lignende. De har en avansert plattform for å samle og analysere data, ta ut meningsfulle funn og gi mulighet for mer bærekraftig forvalting av vassdrag. I Telia tror vi på at teknologi brukt smart kan gjøre en forskjell, og Intoto er et godt eksempel på det. Dette, i kombinasjon med behovet for et sterkt kommunikasjonsnett for løsningene, gjorde at de fikk en plass i Telia Startup.