Nordiq Products

Å overvåke hardt skadde pasienter på et kaotisk skadested er en vanskelig og uoversiktlig oppgave. Leger og medics med bred erfaring innen førstehjelp og som har kjent stresset på kroppen blant annet i felten i Afghanistan for Norge, utvikler derfor et robust og portabelt verktøy som overvåker vitale tegn og gjør det lettere å redde liv.

Nordiq products løsning viser hvordan teknologi brukt smart kan bety forskjell på liv og død. Produktet reduserer behovet for ekstra personell samtidig som det frigjør dyrebar tid som førstehjelpsarbeiderne kan bruke på andre viktige oppgaver.

I prosjektet sammen med Telia vil de implementere kommunikasjonsteknologi slik at data kan sendes til direkte til instanser som kan yte fjernhjelp som for eksempel AMK-sentralen eller akuttmottak på sykehuset.