Wittario og Telia

Wittario utfordrer måten vi lærer på, og har laget et verktøy som gjør det morsommere å tilegne seg ny kunnskap. Gjennom spillmekanikk og augmented reality tilfører de lekne elementer og underholdende konkurranser i både skole- og arbeidssituasjoner. Wittario har laget en læringsapp, som får elever og ansatte opp av stolene og ut i frisk luft, for å oppdage og lære nye ting.

Tjenesten krever et trygt og raskt nett og benytter mobil posisjonering. Slik var Wittario en spennende aktør for Telia Startup.