Avtalepris fasttelefoni utlandet

Gjeldende priser internasjonale samtaler fasttelefoni

 

Sone Oppstart Minuttpris
Afrika 0,00 3,33
Asia 0,00 2,59
Vest Europa 0,00 0,33
Øst Europa 0,00
1,11
Australia og Japan 0,00 0,60
Norden 0,00 0,30
Sør Amerika 0,00 3,33
Nord Amerika 0,00 0,33

Priser er avtalepris og oppgitt eks. mva.