Tilgjengelighet

 

Med tilgjengelighet i Telia Bedriftsnett mobilapp kan du både vise om du er ledig, opptatt eller fraværende, samt viderekoble samtaler til for eksempel en kollega eller personsvar.

 • Støtter lydmeldinger som automatisk spilles av for innringer
 • Lar deg viderekoble samtaler til en kollega eller andre
 • Kan synkroniseres med mobiltelefonens kalender

Fremgangsmåte

 • Fra startsiden i Telia Bedriftsnett mobilapp kan du raskt endre tilgjengelighetsstatus
 • For å redigere statusene, gå til hovedmenyen ikon10-b.png og velg tilgjengelighet ikon26.png
 • Trykk på en status for å endre tilgjengelighet. Trykk på ikon6-b.png for å redigere innstillinger


Tilgjengelighet1.png
Fra hovedmenyen velger du tilgjengelighet

Tilgjengelighet2.png
Trykk deretter på ønsket status for å aktivere,
eller på i for å redigere


Statusinnstillinger

 • Opplest fravær
  Automatisk lydmelding som opplyser om tilgjengelighetsstatus og utløpstidspunkt. For eksempel «Den du ringer er i møte fram til klokken 13.00»
 • Lydmelding
  Velg blant dine personlige lydfiler. Personlige lydmeldinger kan spilles inn ved å logge inn på bn.Telia.no og velge min profil – tilgjengelighet.
  Les mer om tilgjengelighet i min profil her
  Opplest fravær og lydmelding spilles av ved alle innkommende samtaler før det begynner å ringe på mobilen eller samtalen går videre til et av viderekoblingsalternativene beskrevet under.
 • Viderekoblinger
  Trykk på ved oppringing for å bestemme hvor samtaler skal gå når noen ringer deg og du er ledig. Trykk på ved opptatt for å styre hvor samtaler skal gå når noen ringer deg og du er opptatt i samtale.

Du kan velge mellom følgende viderekoblinger

 • Min telefon
  Samtaler ringer som normalt til din telefon
 • Personsvar
  Innringer kommer til din personsvarer og kan legge igjen beskjed
 • Hovednummer
  Velg mellom bedriftens registrerte hovedtelefonnummer

 • Velg mellom bedriftens køgrupper
 • Lydmelding
  Innringer kobles til en lydmelding, uten mulighet til å legge igjen beskjed
  Lydmeldingene spilles inn via bn.Telia.no under min profil og tilgjengelighet
  Les mer om tilgjengelighet i min profil her
 • Min svartjeneste
  Velg mellom flere alternativer som gir innringer lydmelding og mulighet til å taste seg videre

 

 

Relevante artikler