Viktig informasjon om kalenderintegrasjon

 

Microsoft endrer hvordan kalenderintegrasjon med Telia Bedriftsnett fungerer. Som en konsekvens av denne endringen, må alle Telia Bedriftsnett-kunder med kalenderintegrasjon mot Exchange Online oppdatere sin nåværende integrasjon så raskt som mulig.

Microsoft har gjort det kjent at Basic Authentication ikke lenger kan benyttes for å gjøre kalenderintegrasjoner, og at utfasingen starter fra 13. oktober 2020. Som en konsekvens av dette er det viktig at kunder med Telia Bedriftsnett og Microsoft Office 365 oppdaterer sin kalenderintegrasjon med følgende steg:

  1. Sette opp Office 365 til å gjøre kalenderintegrasjon og synkronisering via Microsoft Graph API. Dette må utføres av person med administratorrettigheter i Office 365.
  2. Legge inn korrekt konfigurasjon fra Office 365 i Telia Bedriftsnett. Dette må gjøres av noen med administratorrettigheter i Telia Bedriftsnett.

NB! Merk at endringer må utføres både i Telia Bedriftsnett Admin og i Office 365 Admin.

Telia vil endre metode for kalendersynkronisering rett før fristen fra Microsoft. Vi ber derfor om at våre kunder oppdaterer sin informasjon Admin-grensesnittet så raskt som mulig.

Hva må endres i Office 365

For å lese Telias veiledning for hvordan endringene kan utføres i Office 365, klikk her

Hva må endres i Telia Bedriftsnett

Endringene kan utføres av en bruker med administratorrettigheter med tilgang til integrasjoner.

Dersom «Integrasjoner» menyen ikke er synlig i Bedriftsnett Admin må, rollen opprettes eller brukeren må gis en rolle med rett til å endre integrasjoner for å få tilgang. For å opprette denne rollen, lag en ny rolle basert på «Administrator» og kall den f.eks. «Admin med integrasjoner». Gå til «Vis: tilganger» for denne rollen og aktiver tilgangen «Tilgang til integrasjoner på MBN Admin». Gi deretter brukeren som skal utføre endringene denne nye rollen. Ved innlogging vil nå integrasjoner-menyen være synlig i Bedriftsnett Admin, og endringene kan utføres.

Les mer om brukerroller og tilganger i Telia Bedriftsnett her

Logg inn i Telia Bedriftsnett Admin og gå til fanen for integrasjoner (1)

bilde.png

Under «Innstillinger for Microsoft Graph API» (2) kan informasjonen fra Office 365 legges inn:

  1. Application (client) ID – applikasjons-ID som definert i Office 365
  2. Directory (tenant) ID – katalog-ID som definert i Office 365
  3. Client secret – hemmelighet som definert i Office 365

Kontroller at opplysningene er korrekte og trykk «Lagre».