Opptak og lagring av samtaler og meldinger

Mobilt opptak

Den mest brukervennlige løsningen for opptak av samtaler på tvers av teknologi og landegrenser.

  • Lagrer samtaler, SMS og MMS nasjonalt og på reise i utlandet
  • Fungerer på alle mobiltelefoner, også IP-Telefoni
  • Trygg lagring med automatisk sletting
  • Ingen apper, ingen mulighet for å manipulere opptakene
  • Ivaretar GDPR, MiFID II og Verdipapirforskriftens krav

Slik fungerer Mobilt Opptak

Løsningen er skreddersydd for bedrifter i bank og finans som er pålagt å dokumentere samtaler, men egner seg også for andre som ønsker å bruke opptak for opplæring og dokumentasjon.

Opptakene gjøres direkte i nettverket, og er dermed helt uavhengig av hvilken mobiltelefon du bruker. Alle opptak skjer automatisk, det er ingen apper som må installeres. Det er heller ingen måte brukeren kan manipulere systemet. Ved behov kan administrator kan settes opp en white-list med nummer som ikke skal tas opp, for eksempel brukerens familie.

Mobilt opptak fungerer sømløst også på reise, og opptak kan gjøres i de fleste land norske bedrifter besøker.  Det er mulighet for opptak av samtaler på SIP trunk, IP og Mobil IP i samme løsning.

Opptakene lagres trygt i skyen, med sikker tilgangsstyring og automatisk sletting etter angitt tid for å ivareta GDPR. Alternativt kan det avtales lagring på bedriftens server.