Infokanal

En tilleggstjeneste til TV for bedrifter og institusjoner, 
for å vis eget innhold på TV-skjermene

Publiser eget innhold i egne kanaler

Infokanal er en tilleggstjeneste til TV for bedrifter og institusjoner fra Telia. Tjenesten sørger for publisering av egenprodusert innhold over en eller flere egne kanaler.

Infokanal er en tjeneste som leveres som en egen kanal i kanalstrukturen, på lik linje med de kommersielle kanalene. I motsetning til infoskjerm eller digital skilting vil man ikke påføre sluttbruker påtvunget innhold, men heller gjøre kanalen tilgjengelig for å bli sett der man selv ønsker.

  • Opprett og publiser egne kanaler som dere selv styrer
  • Tilgang til en eller flere infokanaler i den kommersielle kanalstrukturen
  • Skybasert publiseringsverktøy, kompatibelt med alle nettlesere
  • Ingen installasjon av ekstern hardware

Brukervennlig publiseringsverktøy

Med Infokanal får dere tilgang til Telias skybaserte publiseringsverktøy, utviklet med et logisk og forenklet brukergrensesnitt som gjør det enkelt å navigere, produsere og administrere innholdet. 

Verktøyet lar dere definere hvilket innhold som skal vises til hvilke tidspunkt. Administrator kan også sette opp ulike regler slik at løsningen er oversiktlig og brukervennlig.

Dere kan blant annet sette opp personlige eller felles mediabibliotek slik at rett person har tilgang til relevant musikk, bilder, tekster eller video i sitt bibliotek.

Enkelt å aktivere for kunder med TV-sentral

  • Skoleinstitusjoner kan publisere informasjon om organiserte aktiviteter, kantinemenyer, timeplaner og muligheter i nærmiljøet.

  • Sykehjem kan øke trivselen til beboerne ved å vise bilder og filmer fra nærmiljøet i tillegg til de kommersielle kanalene.

  • Kommuner kan informere sine målgrupper om aktuelle saker og hendelser i kommunens nærmiljø.

Spørsmål og svar

Infokanal er en del av TV-tilbudet til Telia. Ønsker dere en tjeneste som kun sender egendefinert innhold, anbefales vi at dere vurderer løsningen Infoskjerm.

Les mer om Infoskjerm

Telia sine partnere har samme tjenestetilbud på TV som Telia selv. Det betyr at dere også har mulighet til å benytte dere av infokanaltjenesten. Ta kontakt med den aktuelle Telia-partneren for å aktivere tjenesten.

Ja, dere kan selv opprette flere infokanaler hvor dere selv bestemmer hvilket innhold som skal spilles av til hvilken tid.

 

Jeg ønsker å vite mer om Infokanal