Oppkobling av mobilt bredbånd

Oppkobling for eldre rutere

Huawei B593s

  1. Sett inn et SIM-kortet og skru på ruteren ved å trykke på den sorte knappen på siden av ruteren.
  2. Søk opp og koble til ruterens nettverket fra PC, nettbrett eller mobiltelefonen din. Navn på nettverket ditt (WLAN-Name) og passordet (WLAN-Key) finner du på baksiden av ruteren.
  3. Forsøk å åpne en nettside. Du blir da bedt om å taste inn PIN-koden din (følger med SIM-kortet). Huk gjerne av for å huske PIN, så slipper du å taste inn denne hver gang.
    • Blir du ikke blir rutet til siden for å taste inn PIN-kode, skriv inn adressen http://192.168.1
    • Logg inn med brukernavn "admin" og passord "admin"

Var denne siden nyttig?