Oppkobling av mobilt bredbånd

Kom i gang med mobilt bredbånd

Koble til RBS satellitt

  1. Plasser Orbi-satellitten midt i huset og koble til strømtilførselen. Vent til Orbi-satellittens LED-ring (øverst) lyser konstant hvitt, og deretter blinkende rosa.
  2. Innen 1 minutt skal satellitten skifte fra blinkende rosa til en en av disse fargene i 10 sekunder, før lyset slukkes:
  • Konstant blå: Tilkoblingen mellom Orbi-ruter og Orbi-satellitt er god.
  • Konstant rosa: Orbi-satellitten kan ikke kobles til Orbi-ruteren. Prøv å flytte satellitten nærmere Orbi-ruteren.
  • Konstant oransje: Tilkoblingen mellom Orbi-ruter og satellitten er dårlig. Prøv å flytte satellitten nærmere Orbi-ruteren.

Merk: Hvis LED-ringen på Orbi-satellitten fortsetter å blinke rosa etter ca 1 minutt, og du allerede har flyttet den nærmere Orbi-ruteren, trykk på Sync-knappen på både Orbi-ruteren og Orbi-satellitten.

 

Var denne siden nyttig?