Programmering av fjernkontroller

Velg din fjernkontroll

Slik programmerer du Telia-fjernkontrollen til å styre TVen

  1. Slå på og rett fjernkontrollen mot TV-en
  2. Hold inn "OK" og MUTE-knappen samtidig, helt til LED-lampen øverst på fjernkontrollen lyser rødt
  3. Tast inn det tresifrede nummeret til din produsent. Har du tastet inn riktig nummer vil TV-apparatet slå seg av. 
  4. Trykk «OK» tasten. Lyset på fjernkontrollen vil blinke tre ganger og slå seg av. Har du har tastet feil nummer vil det fortsatt lyse rødt. 

Merk at du kun har 20 sekunder til å gjennomføre prosessen i steg 2 – 4.

Var denne siden nyttig?