Oppkobling av TV-utstyr

Velg utstyret du skal koble opp

Slik kobler du opp TV-boksen din

Slik kobler du opp Telia boksen din

  1. Sett inn programkortet
    Klikk ut det lille kortet og sett det inn i øverste kortplass med logoen opp. Skyv det helt inn til du hører et "klikk".
  2. Sett i HDMI-kabelen
    Koble HDMI-kabelen i porten merket HDMI på dekoderen og i porten merket HDMI på TV-en.
  3. Sett i antennekabelen
    Sett antennekabelen forsiktig inn i utgangen på dekoderen og skru fast. Den andre enden skrus fast i porten merket TV på antennekontakten din.
  4. Sett i strømkabelen

Var denne siden nyttig?