ForsidenKundeserviceTVFeilmeldinger og problemer TV

Problemer og feilmeldinger

Velg hvilken plattform du har problemer med

Hva trenger du hjelp til?

Hjelp etter Android 11-oppdatering

Her er noen kjente problemer for enkelte som har fått oppdatert Telia box til Android 11.

Svart skjerm, eller bilde, men ingen lyd

Aller først, prøv følgende:

 1. Skru boksen av og på.
 2. Trekk ut HDMI-kabelen, og sett den inn igjen. 
 3. Prøv eventuelt å bytte HDMI-port på TV-en.

Funket det ikke? Prøv nå å tilbakestille Telia box til fabrikkinnstillinger.

Slik gjør du det:

 1. Gå til Innstillinger (tannhjulet nederst i HJEM-menyen)
 2. Velg Enhetsinnstillinger
 3. Velg Info
 4. Velg Tilbakestillling til fabrikkstandard
 5. Bekreft ved å velge Tilbakestillling til fabrikkstandard.
 6. Sett opp Telia box på nytt (som da du tok den i bruk første gang).

Strømme via Chromecast?

Prøv først å: 

 1. Gå til Innstillinger (tannhjulet nederst i HJEM-menyen)
 2. Velg Apper
 3. Velg Se alle appene 
 4. Velg Vis systemapper
 5. Finn appen Chromecast built-in
 6. Velg Tøm bufferen og bekreft
 7. Velg Slett data og bekreft
 8. Gjør en omstart av boksen

Løser ikke dette problemet? Prøv å tilbakestille til fabrikkinnstillinger som beskrevet lenger oppe.

Telia box henger seg på Android-logo ved oppstart

Prøv å tilbakestille Telia box til fabrikkinnstillinger, slik:

 1. Trekk ut strømmen
 2. Sett inn strømmen og hold inne knappen på siden
 3. Slipp knappen på siden når LED i front blir rød.
  NB! Det vil dukke opp en melding under oppstart, om at du skal trykke på knappen igjen innen 5 sekunder. Dette skal du se bort fra!
 4. Sånn, nå er Telia box tilbakestilt. Gå til Førstegangsoppsett for å sette den opp på nytt (slik du gjorde første gang du tok i bruk boksen).

Er lydnivået høyt når du slår på boksen?

Dette vil bli løst i en kommende oppdatering. Vi anbefaler inntil videre at man bruker fjernkontrollen til Telia box for å styre lyden til TVen. Det gjør du på denne måten:

 1. Juster volum til max på Telia box
 2. Sett opp din fjernkontroll til å fungere med din TV-modell
 3. Hold OK og VOL+ nede i 3 sekunder til lyset blinker
 4. Nå styrer du alltid lyden på TVen i stedet for på Telia box
 5. For å gå tilbake til lydjustering på Telia box, hold inne OK og VOL- til lyset blinker

Varierer lydnivået mellom TV-kanaler?

Opplever du at lyden er høy/vanlig på noen TV-kanaler, mens den er lav på andre kanaler eller når du ser på opptak? Dette vil bli løst i en kommende oppdatering, men inntil videre vil det hjelpe om du setter opp fjernkontrollen til å styre lyd på TVen som beskrevet i forrige punkt.

Dårlig fargegjengivelse på sendinger

Telia box støtter HDR video som gir bedre fargedynamikk i bildene. Men ikke alle TVer håndterer dette like bra. Hvis du opplever blasse bilder eller annen unaturlig fargegjengivelse kan du prøve å:

 1. Gå til Innstillinger (tannhjulet nederst i HJEM-menyen)
 2. Velg Enhetsinnstillinger
 3. Velg HDMI
 4. Velg Utvidet dynamisk område
 5. Velg alternativet ‘Tilpass til innhold’

Jeg måtte gjenopprette boksen – hva gjør jeg nå?

NB! Hvis du hadde et problem og måtte gjenopprette boksen din til fabrikkinnstillinger, må du deretter koble den opp igjen slik du gjorde da du tok den i bruk for første gang.