koble TELIA-BOKSEN
TIL INTERNET

 

SteG 1

Skru på TV-en din og følg instruksjonene. Velg koble til internett via Wi-Fi.

Wifi choice TV screen

 

 

SteG 2

Velg Wi-Fi nettverk.

Wifi network TV screen

 

 

SteG 3

Du får en bekreftelse når du er koblet til Wi-Fi nettverket.

Successful connection TV screen