Infinity symbol

2 av 3 unge har fått tilsendt et nakenbilde

Det kommer fram i en ny oppsiktsvekkende undersøkelse. Samtidig sier nær halvparten av alle spurte ungdommer under 18 år at de har fått tilsendt nakenbilder fra folk de ikke aner hvem er.

Med mobilkamera og sosiale medier opplever de fleste unge i dag å få tilsendt nakenbilder. De tar også bilder av seg selv som de sender til andre – og det kan være helt ukjente. 

Deling av nakenbilder på nett får stadig mer og mer oppmerksomhet, og politiet har betegnet fenomenet som et samfunnsproblem.

Hvor normalt er det for unge å dele nakenbilder av seg selv, og fra hvem mottar de bilder? På oppdrag fra oss har analysebyrået OMG gjennomført intervjuer med jenter og gutter mellom 15 og 25 år for å kartlegge deres opplevelser av uønsket bildedeling.

Nakenbilde_2av3.gif

Har du mottatt nakenbilder fra andre.svg

Et klart flertall svarer at de har mottatt nakenbilder fra andre – uten at de har bedt om det. Med alderen øker også sannsynligheten for at de har fått et bilde: 7 av 10 i aldersspennet 22 til 25 år har fått minst ett nakenbilde det siste året. Over 20 prosent svarer at de i løpet av de siste 12 månedene har mottatt nakenbilder 6 ganger eller mer. 

Får nakenbilder fra ukjente

nakenbilder_ukjente.gif

Et vesentlig funn i undersøkelsen er at det er vanlig å motta nakenbilder fra helt ukjente – og dette rammer mest den yngste aldersgruppen. Totalt har 34 prosent opplevd å få et nakenbilde fra en helt fremmed avsender – men tallet er vesentlig høyrere for de som er under 18 år: Hele 46 prosent mellom 15 og 17 år har opplevd dette.

– Dette er oppsiktsvekkende tall. Det at så mange i ung alder får nakenbilder fra personer de ikke kjenner, og det helt uoppfordret, er skummelt, sier Allan Andreassen i OMG.

Fra hvem har du fått nakenbilder.svg

Nakenbilde_ekkeltpositivt.gif

Det er veldig ulikt hvordan gutter og jenter opplever å få et nakenbilde. 88 prosent av jentene får en negativ følelse. De svarer at de synes det er ekkelt, dumt eller at de blir sinte og lei seg når de får tilsendt et bilde. 

9 av 10 gutter har en helt annen opplevelse: De oppgir at de synes det er helt normalt eller spennende.

Sender nakenbilder i fortrolighet

Nakenbilder_Avsegselv.gif

En tredjedel har sendt et nakenbilde av seg selv til andre. De fleste oppgir at de gjorde det i fortrolighet til kjæresten eller venner – og flertallet av disse har gjort det mer enn én gang det siste året. 

Hvor ofte sendt nakenbilder av deg selv.svg

– Det vi ser er at det hører til normalen at unge aktivt blir spurt om de kan sende et nakenbilde. Det er tankevekkende at over halvparten har opplevd at de har fått en slik forespørsel, sier Andreassen.

Det er jentene som opplever det største presset: 68 prosent svarer at de har blitt spurt om å sende et nakenbilde, mot 42 prosent av guttene.

1 av 5 oppgir at de ofte – 6 ganger eller mer – har blitt spurt om å sende et nakenbilde av seg selv.

22 prosent innrømmer at de har fått et nakenbilde etter at de selv har spurt om det. 

Truet til å sende nakenbilde

Nakenbilder_trusler.gif

Det kan være mange årsaker til at unge sender et nakenbilde av seg selv. Flere føler på et press – særlig er det de yngste i undersøkelsen som merker dette. Hele 14 prosent i alderen 15 til 17 år har følt seg presset eller blitt truet til å gjøre det. I aldersspennet 22–25 år er det 6 prosent som har kjent på det samme. 

– Det er også flere som ukritisk ikke tenker over konsekvensene av å sende et nakenbilde av seg selv. 12 prosent under 18 år sier at de har sendt et bilde uten å tenke seg om, sier Allan Andreassen i OMG.

Hva var årsaken til at du sendte bildet.svg

Et annet funn er at 1 av 4 under 18 år erkjenner at de stor grad angrer i etterkant på at de gjorde det.

5 prosent svarer at de har videresendt nakenbilder av andre. Disse bildene havner i hovedsak hos deres venner og bekjente. 

Nakenbilder_motsinvilje.gif

5 prosent har opplevd minst én gang at nakenbilder av dem selv har blitt spredt mot deres vilje.

– Selv om det er en liten gruppe som har opplevd ulovlig spredning, så er det fatalt for dem det gjelder. Det som er uventet er at 49 prosent svarer at de ikke vet hvor de kan henvende seg om de blir rammet. Det er en viktig oppgave å opplyse denne aldersgruppen om lovverket, og at det å spre nakenbilder mot andres viten er ulovlig, fastslår Allan Andreassen i OMG.

Kort om undersøkelsen


  • Undersøkelsen er gjennomført i Norstats respondentpanel.
  • Landsrepresentativ markedsundersøkelse.
  • Datainnsamlingsperiode: April 2019. 
  • 634 personer har svart: 339 jenter og 295 gutter.
  • Under 18 år: 202 (32%); 18-21 år: 200 (32%); 22-25 år: 232 (37%)