Telia COVID-19 mobilitetsanalyse - uke 52, 2021

Data fra Telias nettverk viser hvordan reisemønstre endrer seg som et resultat av det nye koronaviruset. Når myndigheter over hele verden skal takle COVID-19 pandemien støter de den samme utfordringen med fatte de beste beslutningene for folkehelsen basert på tilgjengelig data og bevis. Hele befolkningen blir nå oppfordret om å holde seg i nærheten av der de jobber og bor, og ulike reiseforbud har blitt innført i mange land. 

Nasjonale myndigheter i Norden og Estland etterspør oppdatert innsikt om hvordan disse restriksjonene påvirker folks bevegelser. Vi støtter dette arbeidet gjennom Telia Crowd Insight – en kommersiell tjeneste som analyserer anonymisert og aggregert data fra våre mobilnettverk for å kunne forstå adferd og bevegelser på gruppenivå, slik som reisemønstre på tvers av samfunnet.

norway-uke52-2021.png

Denne grafikken viser endringer i antall reiser i Norge forrige uke. 

 

Personvern først 

All data blir automatisk anonymisert og aggregert før bruk for å ivareta personvernet, og kan aldri spores tilbake til et individ. Det eneste som analyseres er bevegelsesmønstre for grupper, frakoblet individ og person. 

Telia Crowd Insight blir tilbudt lokale myndigheter i en standardisert pakke som heter Telia City Vitality Insights.