Infinity symbol

Telia Stories: Klokken som kan redde liv

For tre år siden fikk Terje Tobiassen hjertestans i bilen. Frykten for at det skulle skje igjen gjorde at han og resten av gründerne i ContinYou utviklet en helseklokke.

Med mobilteknologi gir denne helseklokken trygghet i livet. Klokken overvåker puls, oksygennivået i blodet og kan til og med bidra til å forutse sykdom og fall. Målet er å sørge for at eldre kan bli hjemme lenger, lette presset for hjemmepleien og spare samfunnet for store beløp.

– Velferdsteknologi er ikke bare viktig for de eldre, men også deres pårørende. Det som skjedde i 2014 var en stor belastning for familien min. Denne klokken skal skape trygghet til den som bruker den og deres familie, forteller daglig leder i ContinYou, Terje Tobiassen. 

I følge en fersk undersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Telia, viser det seg at hver tredje nordmann er bekymret for egen alderdom og over halvparten er bekymret for sine foreldres alderdom. Videre viser funnene at vi har sterk tro på at teknologiske hjelpemidler vil være til god hjelp i fremtiden. ContinYou's helseklokke har innebygd SIM-kort og den kobler seg til nærmeste pårørende eller helsetjeneste over mobilnettet, for å varsle dem hvis noe skulle skje. Ikke verst med en trygghetsalarm som virker overalt?

Les mer om hvordan helseklokken fungerer og kan redde liv her.