Infinity symbol

Ny rapport: Norden i verdenstoppen på IoT

Norden er i verdenstoppen på Internet of Things (IoT), og nøkkelen til IoT-suksess er digitale økosystemer. Det viser den fjerde årlige IoT-rapporten fra Telia.

Grafisk illustrasjon over Internet of Things. Alle mulige greier forbundet til hverandre via internett.

Foto: Scanpix, Johner Images.

For fjerde året på rad har Telia sammen med konsulentselskapet Arthur D. Little oppsummert de siste trendene i IoT-verdenen. I følge årets rapport vokser tingenes internett raskt, spesielt i Norden. Her forventes det at vi innen 2021 har opptil seks tilkoblede enheter per person. Det er fire ganger så mye som i resten av verden. Rapporten i sin helhet finner du nederst i artikkelen og du kan bruke den for å forstå hvordan IoT kan skape verdi for deg og din bedrift. Her kommer et lite sammendrag:

I verdenstoppen på IoT

Norden fortsetter å være i verdenstoppen innen IoT. Skandinavia har praktisk talt blitt et globalt utstillingsvindu. Denne posisjonen er mye takket være en integrert IKT-infrastruktur. Den gode 4G-dekningen og den enorme gravingen av fiber er et bevis på det. Utviklingen av 5G vil også bidra til å sikre regionens lederposisjon i tiden fremover. I Sverige har Telia alt utført de første testene av 5G i Europa. Målet er at kunder i Stockholm og Tallinn skal ha 5G allerede i 2018.

Narrowband-IoT (NB-IoT) er en annen viktig teknologi som Telia lanserte i 2016. Den er spesiallaget for sensorer og datamaskiner, og skal sørge for at alle mulige dingser kan kommunisere med hverandre og gi informasjon tilbake til brukeren. Denne lavfrekvente teknologien er ideell for ting som går på batteri og som bare av og til sender data via nettet. For eksempel smarte systemer for overvåking av vanning i jordbruket. NB-IoT er i sterk vekst og ferske tall fra rapporten anslår at antall påkoblede enheter til denne teknologien vil øke med 175 prosent årlig frem til og med 2021.

Men det er ikke kun fryd og gammen i Norden. Vi har også noen store utfordringer. Rapporten viser at Nordiske selskaper blir utfordret av lavkost-land som kan produsere mer for en billigere penge. Samtidig har vi en eldrebølge på vei. Mens brukerne i Norden krever høyere kvalitet og lavere priser, utfordres bedriftsledere til å finne måter å senke produksjonskostnaden. Digitalisering og IoT-systemer er eneste løsning.

Liste / tabell som viser hvilket fokus bransjeledende skandinaviske selskaper har i dag og hva fokuset deres er i fremtiden.

Nordiske selskaper har kommet langt i bruken av IoT. Her ser du hvilket fokus bransjeledende skandinaviske selskaper har i dag og hva fokuset deres er i fremtiden. Foto: Telia.

Digitale økosystemer er nøkkelen til IoT-suksess               

Allerede i 2014-rapporten (PDF) var det antydet at kunstig intelligens og påkoblede enheter ble billigere og stadig mer integrert i vår forbrukerpreget hverdag. Under årets Consumer Electronics Show (CES) i Las Vegas var en av de mest utbredte nyhetene den talestyrte smarthjemassistenten Amazon Echo. Selv om den ble lansert for snart tre år siden, har populariteten og bruksområdene til Amazon Echo økt de senere årene. Årsaken er at flere produsenter lager produkter og tjenester som er kompatible og samhandler med talestyringen deres. Med andre ord har verdien økt i samme takt som et økosystem har etablert seg rundt det.

Slike digitale økosystemer ser vi også vokse raskt rundt ulike bransjer og samfunn:

Smartbiler

Informasjonen fra smarte biler blir brukt av andre bransjer for å møte nye behov, skaffe nye kunder, og vise innovativ tankegang. Forsikringsbransjen er et godt eksempel på nettopp det. Her tilbyr flere bilforsikringsselskaper bruksbasert bilforsikring. Det er forsikringsavtaler basert på hvordan du kjører. Informasjon om førerens kjøremønster, fart, akselerasjon og oppbremsing lagres og sendes videre til forsikringsselskapet. Desto bedre sjåfør du er, desto billigere premie på forsikringen får du.

Smartbyer

Smartbyer er en av de mest sofistikerte IoT-økosystemene som finnes. Her benyttes teknologien til samfunnsmessige formål som gagner oss alle. Selv om ikke begrepet i seg selv er nytt har fokuset på smart parkering, trafikksensorer og digitalisering av helsetjenesten økt betraktelig. Per dags dato finnes det over 100 byer i verden som har implementert en eller annen form for smartby-løsning. Det forventes at det globale markedet innen smartbyer øker til 2,2 billioner euro innen 2020. 

Les også: Oslo er en av verdens fremste smartbyer.

Helsetjenesten

Det spås at helsetjenesten er en av de neste sektorene hvor det vil vokse frem et nytt digitalt økosystem som vil åpne opp for store muligheter innen e-helse, les mer om det her.

Eksemplene over viser at IoT fortsetter å øke sin betydning for nærings- og samfunnsliv. For å senke terskelen for norske virksomheter til å komme i gang med å tenke IoT, lanserte Telia i fjor en samarbeidsarena som skal hjelpe bedrifter med å finne nye løsninger med ny teknologi.

Bedriftsledere må følge nøye med

For å utnytte potensialet og ta markedsandeler må bedriftsledere følge nøye med på hva som skjer i teknologiverden og være villige til å ta raske beslutninger. De astronomiske beløpene er nemlig avhengig av at digitale økosystemer som i dag er i oppstartsfasen kommer til å utvikle seg og samle nærliggende teknologier.

Bedriftsledere må finne ut av hvordan et slikt økosystem vil ta form rundt deres produkter og tjenester, og hvilken rolle deres egen virksomhet skal ta i markedet. Å ha klare ambisjoner for fremtiden og realistiske mål er en forutsetning for alle som ønsker en bit av IoT-markedsandelene.

Last ned Connected Things-rapporten her (PDF).

Om Internet of Things:


IoT står for Internet of Things, også kjent som tingenes internett.

Begrepet brukes om fysiske objekter som kommuniserer med andre objekter og oss mennesker via sensorer.

Formålet er å skape nye verdier ved bruk av sensorteknologi, data, software, hardware og IoT.

Hvert år publiserer Telia og konsulentselskapet Arthur D. Little en IoT-rapport som oppsummerer de siste trendene i IoT-verdenen.

Forventningene viser seg å være store. Det spås at det vil være 26 milliarder tilkoblede enheter i 2020. Alt fra kjøleskap, maskiner, biler, joggesko, tannbørster, lyspærer, hus og bygninger skal etter hvert kunne kobles sammen.

IoT vokser ekstra raskt i Norden. Her forventes det at vi innen 2021 har opptil seks tilkoblede enheter per person. Det er fire ganger så mye som i resten av verden.