Infinity symbol

Norsk Folkehjelp bruker mobilteknologi til å redde flere liv

Ny teknologi utviklet av Norsk Folkehjelp gjør at leteaksjoner blir mer effektive og samkjøringen mellom letemannskapene mer koordinerte.

Video: Telia.

Norsk Folkehjelp har av 2000 frivillige som står i beredskap over hele landet. Til enhver tid står mannskap klare til å gjennomføre redningsaksjoner for personer som blir meldt savnet i den norske naturen. Mannskapene er drevne og erfarne på området, og den frivillige innsatsen er avgjørende for at vi skal ha en god redningstjeneste i hele landet. Det gir et godt grunnlag for vellykket redningsaksjon.

Etter at vi har tatt i bruk teknologi har arbeidet blitt så effektivt at vi er helt klare på at dette prosjektet redder flere liv enn tidligere.

Erlend Aarsæther, Norsk Folkehjelp.

Det alene er ikke nok for å sikre effektivitet og dermed vellykkethet. Tid er helt avgjørende i redningsarbeidet. Derfor har Norsk Folkehjelp satt i gang et prosjekt hvor mobilteknologi både effektiviserer og forbedrer aksjonen. Det har reddet liv.

– Tiden det tar før vi finner en som er savnet kan ofte være avgjørende for om vedkommende overlever eller ikke. Når en person blir meldt savnet, vet vi som regel i hvilket område vi skal lete. Men områdene er ofte enorme. Etter at vi har tatt i bruk teknologi har arbeidet blitt så effektivt at vi er helt klare på at dette prosjektet redder flere liv enn tidligere, forteller Erlend Aarsæther, fagutvikler for redningstjenesten i Norsk Folkehjelp.

For mye tid på “KO” og for lite i felt

Tidligere dro redningsgrupper først til «kommandoplass» (KO) når de skulle ut på oppdrag. Der fikk de utdelt informasjon om personen de skulle finne, og områder de skulle lete i. Underveis i aksjonen benyttet de papirkart og en liten håndholdt GPS.

For hver gang de hadde fullført oppdrag i det gitte området måtte de tilbake til KO for å oppdatere om hva de hadde gjort. Deretter kunne de få et nytt oppdrag. Det førte til ineffektivt redningsarbeid fordi mye tid gikk til KO og ikke ute i felt.

Digital samkjøring har effektivisert arbeidet

Norsk Folkehjelp så en mulighet til å ta i bruk eksisterende mobilteknologi for å effektivisere redningsaksjonene. Gjennom et testprosjekt som startet i 2014, ble de finansiert av Extra-stiftelsen og testprosjektet er gitt en varighet på tre år. Norsk Folkehjelp har tatt i bruk turnavigasjons-appen, Viewranger, som er gratis tilgjengelig for nedlastning for redningsmannskaper.

Norsk Folkehjelp har i samarbeid med Viewranger og Dropbox satt sammen en løsning som koordinerer de ulike redningsgruppene. Det gjør det mulig for redningsgruppene å dra rett ut i området og oppdatere seg på aksjonen underveis.

Skjermdump fra film, mobiltelefon med kart over et område.

Nå bruker Norsk Folkehjelp nettbrett i leteaksjonene. Foto: Telia.

– Med den dekningen som eksisterer nå, kan vi stole nesten 100 prosent på teknologien. Jeg tror ikke vi har et eneste tilfelle der det har sviktet. Det er selvfølgelig vesentlig at vi kan ha digitale kart offline, og laste ned på forhånd. Dersom mannskapene er uten tilstrekkelig dekning i et begrenset område, er det høy sannsynlighet at de innen 30 minutter er i et område med bedre tilgang til nett. Dermed får de oppdatert status fra oppdraget innen rimelig tid, avslutter Aarsæther.

Prosjektet er allerede konkludert vellykket, og nå er målet at dette skal bli standarden i enda flere redningsaksjoner. Norsk Folkehjelp håper på å utstyre alle redningsgruppene med nettbrett innen kort tid.

Til nå har Telia utdelt nærmere 200 abonnementer til nettbrettene som frivillighetsgruppene bruker i redningsaksjonene. Samsung har også gått inn og bidratt med flere nettbrett til redningsgruppene etter at Telia tok kontakt og spurte om de ønsket å bidra.