Infinity symbol

Spilltriks gjør trening til en lek

En venn poster tid og lengde på løpeturen sin på Facebook. Du liker posten, kommenterer kanskje "Bra jobba". To uker senere legger samme venn ut en ny oppdatering, med bedre tid. Løpingen har på denne måten blitt noe mer enn bare en løpetur.

Illustrasjon over gamification ved trening. 209 Million kudos!

Foto: Facebook, Strava Run.

Motivasjon, eller mangel på sådan kan trygt påstås å være en av de viktigste grunnene til at så mange nordmenn beveger seg for lite.

For tre år siden gjennomførte Norges Idrettshøyskole og ni andre høyskoler en undersøkelse for Helsedirektoratet. 3800 personer deltok i undersøkelsen, som viste at kun én av fem er i tråd med Helsedirektoratets anbefaling om 30 minutters daglig fysisk aktivitet.

Følg progresjonen og få virtuell belønning

Mobilen kan faktisk være med på å løse dette problemet. En treningsapp kan være nøkkelen til bedre helse for mange. Det finnes en mengde apper til forskjellig bruk, men felles for dem alle er at de benytter enkle, velprøvde mekanismer for å motivere oss til aktivitet.

Gamification kalles fenomenet. Det handler om å ta i bruk spill-teknologi og tenkning på noe som ikke er spillrelatert. I praksis dreier det seg om å, for eksempel, gi virtuell belønning for gjennomførte oppdrag, eller noe så enkelt som en progresjonsoversikt som forteller deg hvordan du ligger an med treningen.

Sosial trening er bra trening

I en artikkel fra 2013 skriver de finske forskerne Juho Hamari og Jonna Koivisto om nettopp de sosiale fordelene ved å bruke en treningsapp (de tar for seg appen Fitocracy). Finnene argumenterer for at gamification av treningsøkten fører til økt følelse av mestring, bedre måloppnåelse og økt tilhørighetsfølelse.

Årsakene til dette er at treningsappen lar brukerne sette seg mål, og kommer med oppmuntring og motivasjon for å nå målene. Mulighetene for å dele sine resultater i det sosiale nettverket fører til ros og tilbakemeldinger fra andre brukere, og dermed skapes en tilhørighetsfølelse.

– Jeg blir motivert av å se kamerater trene. Når de har fått sine timer, må jo jeg få mine. Det handler om det sosiale fellesskapet. I Strava er det lett å se de forskjellige segmentene og da blir det en konkurranse over gitte strekninger, både mot meg selv og de andre. Jeg tror dette gjelder for de fleste som bruker slike apper, sier Amund Riiser. Riiser er førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, og idrettsforsker.

Førsteamanuensis ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Amund Riiser, står i treningsklært ved sjøen, med mobilen i hånda.

Foto: Telia

Få vinner alene

I november 2015 gjennomførte analysebyrået YouGov en undersøkelse om nyttårsforsetter for NetCom (nå Telia). Her kom det frem at svært mange forsetter handlet om å bedre helsen, enten trene mer eller spise sunnere.

Videre oppgav så mange som 67 prosent av de spurte at egen vilje var årsaken til at de ofte har mislyktes. Dette peker i høy grad i retning av at man trenger hjelp for å nå oppnå ønskede resultater, noe utviklingen av markedet for personlige trenere viser.

Næringslivsorganisasjonen Virke oppgav i 2015 at nordmenn kjøpte personlig trening for rundt 400 millioner kroner. Men en treningsapp kan man få en personlig trener på innerlomma, gratis eller til en svært rimelig penge.

Gjennom treningsapper og gamification av treningen får man støtte, oppmuntring og motivasjon til å fortsette treningen. I den finske studien vises det at gamification har en klart positiv effekt.

Andre forskningsprosjekter har også påvist en positiv effekt av å gjøre treningen til noe mer enn trening. En konkurranse, enten mot seg selv eller andre. Belønning i form av noe så enkelt som poeng, eller visualisering av progresjonen med grafer.

Det koster ingenting å prøve. Kanskje du blir bedre enn deg selv i 2016?