Telia åpner dørene for IoT-samarbeid

Nå har vi lansert en arena for IoT-samarbeid hvor du kan få hjelp til å akselerere bedriften din inn i fremtiden.

Jon Christian Hillestad, tidl. teknisk direktør, Telia Norge.

Foto: Telia.

– NB-IoT representerer en enorm mulighet for svært mange bedrifter, men det er først når man forstår og utnytter dataen maskinene produserer at man skaper de virkelig store verdiene, sier Jon Christian Hillestad, teknisk direktør i Telia Norge.

For å hjelpe bedrifter ut av IoT-startgropa har vi lansert en plattform hvor målet er å senke terskelen for å få norske virksomheter til å komme i gang med å tenke IoT, og utvikle spennende kommersielle løsninger som virksomhetene kan vinne på.

Vår åpne plattform tilbyr alle som ønsker å skape verdi med IoT et sett med kraftige verktøy innen identitet, Big Data og IoT-teknologi som de færreste andre bedrifter kan levere. Digitalisering av bedrifter og samfunnet fremover kommer i stor grad til å basere seg på de mulighetene IoT representerer.

Først i Norden med fremtidens teknologi

I desember 2016 lanserte Telia, som første selskap i Norden, en helt ny teknologi som er skreddersydd for tingenes internett.

Narrowband-IoT, eller NB-IoT som det også heter, er regnet som startskuddet for den enorme veksten IoT vil ha. Antallet maskiner som snakker sammen via sensorer og informerer oss videre vil i løpet av få år mangedoble seg.

Landbruksmaskiner og trafikksystemer har allerede begynt å bruke denne teknologien. Sammen med 7Sense har vi blant annet utviklet et system for overvåkning av vanningsanlegg som skal gjøre vanningssystemene bedre og mer presise for norske bønder. Løsningen gir mulighet for konstant overvåkning gjennom varsler direkte på mobil, og en trygghet der lekkasjer og driftsstans kan få store konsekvenser.

På kort sikt snakker vi om et konkurransefortrinn til de bedriftene som tar del i teknologitrenden. Men på lang sikt handler det om bedriftens eksistens. Det vil si at flere bedriftsledere må begynne å sette seg inn i hva IoT kan bety for dem. Men hvem skal du spørre når det finnes så lite informasjon om IoT? Svaret er Telia.

Blir en digital tilrettelegger

Plattformen vår består av ledende verktøy og infrastruktur kombinert med store mengder data som skal hjelpe bedrifter å minske gapet mellom idé og marked:

Identitet

Skal hjelpe bedriften din å vokse ved å redusere innloggingsrisiko og bygge tillit med brukerne ved hjelp av strenge personvernkontroller.

Samtykke

Hjelper deg å komme nærmere kunden, på deres premisser, ved å skape tillit og åpenhet, og gi brukerne kontroll over hvordan dataen deres blir brukt.

Data

Dette er Telia-data, din data og eksternt tilgjengelige datakilder som vi samler inn, verdiøker og tilgjengeliggjør (der vi har rettigheter til det). Purple Pipe, som verktøyet også heter, er en del av plattformen hvor du kan fore inn datastrømmer, sette dem sammen, analysere og bruke innsikten på riktig måte. I tillegg kan du sende ut spesialtilpassede datastrømmer til bestemte målgrupper. Dette verktøyet utvides etterhvert med lagringsløsninger og en datamarkedsplass.

Enhetsbehandling

Her får du hjelp til å styre enheter, sette regler for hvordan en enhet skal oppføre seg, hente ut sanntidsdata fra enheten og sende dem gjennom Purple Pipe med mulighet for å verdiøkes med andre datakilder. I første omgang tar vi sikte på å integrere hylle-plattformer og verdiøke det med Identitet og Data, og på den måten forenkle verden for deg som ønsker å skape kundeverdi med IoT. 

NB-IoT og 4G

Vi gir deg de beste tilkoblingsmulighetene på dine vilkår. Ikke bare med Norges beste 4G-nett, vi er også først i Norden med NB-IoT, teknologien som tilrettelegger for tingenes egne nettverk. Dette nettverket er et smalt frekvensbånd som skiller seg fra vanlig LTE (4G).

Med NB-IoT går det nemlig lite data over store strekninger, mens det ved 4G går mye data over korte strekninger. Nettverket er spesiallaget for sensorer, maskiner og målere som sender og mottar informasjon. Fordelene med NB-IoT er at det har syv ganger bedre dekning enn vanlige mobilnett og gir sensorene en batterilevetid på opptil 10 år, noe som gjør at teknologien kan håndtere et stort antall enheter og redusere kostnader hos forbrukeren.

– NB-IoT representerer en enorm mulighet for svært mange bedrifter, men det er først når man forstår og utnytter dataen maskinene produserer at man skaper de virkelig store verdiene. Vi mener at verktøyene i denne plattformen vil skape en verdiøkning for de som velger å benytte seg av den, forteller Hillestad.

Illustrasjon av partnerskapsstrategien

Telia Norge har på kort tid utviklet sin egen plattform som vil bli brukt i alle Telias markeder. Foto: Telia.

– Lanseringen av NB-IoT og denne plattformen markerer en milepæl hvor Telia går fra å være et rent mobilselskap til å bli et moderne teknologiselskap som skal bli en digital tilrettelegger i samfunnet. I år skal vi ta teknologien videre og gjøre "buzz-ord" som IoT og Big Data til realitet, avslutter Hillestad.

Vi ønsker å samarbeide med mange ulike bransjer, bedrifter og forretningsområder for å finne nye løsninger med ny teknologi. Vil du vite mer om hvordan IoT kan hjelpe bedriften din å vokse, eller har du en konkret utfordring du mener kan løses av IoT? Kontakt oss i dag!

Fakta om Internet of Things


IoT står for Internet of Things, også kjent som tingenes internett.

Begrepet brukes om fysiske objekter som kommuniserer med omverdenen via sensorer.

Formålet er å skape nye verdier ved bruk av sensorteknologi, data og IoT.

Forventningene er store, og det spås at det vil være 26 milliarder tilkoblede enheter i 2020. Alt fra kjøleskap, maskiner, biler, joggesko, tannbørster, lyspærer, hus og bygninger kan kobles sammen.

Var denne siden nyttig?