Telia COVID-19 mobilitetsanalyse - uke 32, 2020

Data fra Telias nettverk viser hvordan reisemønstre endrer seg som et resultat av det nye koronaviruset. Når myndigheter over hele verden skal takle COVID-19 pandemien støter de den samme utfordringen med fatte de beste beslutningene for folkehelsen basert på tilgjengelig data og bevis. Hele befolkningen blir nå oppfordret om å holde seg i nærheten av der de jobber og bor, og ulike reiseforbud har blitt innført i mange land. 

Nasjonale myndigheter i Norden og Estland etterspør oppdatert innsikt om hvordan disse restriksjonene påvirker folks bevegelser. Vi støtter dette arbeidet gjennom Telia Crowd Insight – en kommersiell tjeneste som analyserer anonymisert og aggregert data fra våre mobilnettverk for å kunne forstå adferd og bevegelser på gruppenivå, slik som reisemønstre på tvers av samfunnet.

norway-uke32-2020.png

Denne grafikken viser endringer i antall reiser i Norge forrige uke. 


Tidligere uker

Uke 31, 2020
Uke 30, 2020
Uke 29, 2020
Uke 28, 2020
Uke 27, 2020
Uke 26, 2020
Uke 25, 2020
Uke 23, 2020
Uke 22, 2020
Uke 21, 2020
Uke 20, 2020
Uke 19, 2020
Uke 18, 2020
Uke 17, 2020


Personvern først 

All data blir automatisk anonymisert og aggregert før bruk for å ivareta personvernet, og kan aldri spores tilbake til et individ. Det eneste som analyseres er bevegelsesmønstre for grupper, frakoblet individ og person. 

Telia Crowd Insight blir tilbudt lokale myndigheter i en standardisert pakke som heter Telia City Vitality Insights. 

 

Var denne siden nyttig?