Illustrasjoner av hvordan 5G vil påvirke industri, nettverk, sikkerhet og transport i fremtiden.

6 måter 5G vil forandre fremtiden på

5G betyr ikke bare raskere nedlasting. Det vil også kunne bidra til store fremskritt innen alt fra autonome kjøretøy til medisin.

Telia har allerede et av verdens mest moderne mobilnett, og det vil vi fortsette å ha i fremtiden. Vi har testet fremtidens mobilnett i form av 5G flere steder i landet en stund, og nå ruller vi det ut flere steder. Innen 2023 vil hele Norge ha tilgang på Telias hypermoderne 5G-nett.

Etterhvert som 5G blir den nye standarden, vil man kunne se en rekke teknologier utvikle seg – teknologi som rett og slett ikke er mulig i dag. Noen av disse tingene vil være tilgjengelig allerede fra første stund når 4G og 5G-nettverkene samarbeider – mens andre, som virtuelle mobilnett og mulighet for sanntidsstyring med lav responstid, først vil være tilgjengelig når 5G-nettverket står på helt egne ben.

Store datamengder

Illustrasjon av mann med nettbrett.

Med 5G vil topphastigheten være 10 ganger raskere enn dagens 4G-nett – og kan teoretisk sett bli enda raskere i årene som kommer. Det betyr at mobilnettet vil være raskere enn mange vanlige internettoppkoblinger – og det vil gi en lang rekke nye muligheter.

Særlig i industrien vil muligheten til å sende store datamengder direkte over 5G-nettverket kunne åpne helt nye muligheter for sanntidsbehandling av data fra for eksempel høyoppløselige videokamera eller laserscannere. Sammen med fremskrittene innen kunstig intelligens, som ventes å akselerere videre i de kommende årene, vil man kunne analysere større mengder data og finne mønstre og sammenhenger som tidligere var ukjente. Det kan gjøre produksjonen smartere, mer effektiv og finne nye løsninger man ikke klarer å se for seg i dag.

Tilkoblede kjøretøy

Illustrasjon av bil, lastebil og sykkel.

Selvkjørende biler har man snakket om i mange år, men det er foreløpig ingen som har klart å lage en bil for massemarkedet som kjører helt av seg selv.

Mye av nøkkelen til fremtidens biler, særlig hvis de er selvkjørende, ligger i kommunikasjon. For at bilene skal kunne snakke med både hverandre og installasjoner langs veiene trengs det et raskt og stabilt nettverk som fungerer i tilnærmet sanntid. Med 5G på plass vil bilene ha mulighet til å varsle hverandre om farer som glatte partier og ting i veien, de kan snakke med infrastruktur som lyskryss for å sikre effektiv kjøring og de kan melde hjem om status på last eller eventuelle problemer.

Sanntidsstyring

Illustrasjon av industrirobot.

Én av de største fordelene med 5G, i tillegg til den høyere hastigheten, er den ekstremt lave responstiden. I praksis vil den nærme seg null, og det gjør at ting kan styres i sanntid over nettverket på en måte som ikke er mulig i dag.

Dette kan muliggjøre fjernstyring av alt fra medisinske operasjoner til tunge industrimaskiner – noe som vil gjøre det mulig at en verdens beste på sitt felt gjennomfører en operasjon selv om vedkommende sitter et annet sted i verden.

Flere IoT-enheter

Illustrasjon av tilkoblet hus og drone

5G-nettet vil gjøre det mulig å koble vesentlig flere enheter til nettverket. Ifølge det amerikanske konsulentselskapet Gartner vil antallet tilkoblede enheter øke fra rundt 14 milliarder i 2019 til voldsomme 25 milliarder innen 2021.

5G-nettet har støtte for en svært høy tetthet av oppkoblede IoT-enheter – faktisk mer enn 1 million enheter per kvadratkilometer. En slik økt kapasitet er en essensiell del av infrastrukturen som trengs for at IoT-utviklingen vi har sett de siste årene får enda bedre fart.

Siden 5G-nettet tar i bruk nye frekvensområder vil det være mulig å både bedre dekningen og øke kapasiteten vesentlig. 700 MHz-båndet som tas i bruk vil gi bedre dekning til IoT-enheter, men gir en hastighet som kun er noe høyere enn 4G. Kombinert med andre frekvensbånd, som 3,7 GHz-båndet, vil man få både god dekning og vesentlig bedre kapasitet.

Egne, virtuelle mobilnettverk

Illustrasjon av nettbrett med hengelås og mobiltelefon med fingeravtrykk.

4G-teknologien man bruker i dag har gjennomgått stor utvikling de siste årene, og for 15 år siden var det få som kunne forestille seg hvilken rolle dette skulle spille for en rekke bransjer. Telia har i dag ett av verdens beste 4G nett med ledende dekning, kapasitet og hastighet.

For å møte den fremtidige veksten i antall enheter og behov for økt kapasitet, investerer Telia betydelige summer i å gjøre hele mobilnettet nettet raskere og enda mer robust. 4G og 5G vil sameksistere i mange år fremover, og oppgraderingen av nettet kommer begge teknologiene til gode.

5G består av en helt ny teknologi som krever både nye terminaler og nye basestasjoner.

En av fordelene som skiller de to generasjonene fra hverandre er alle mulighetene for å optimalisere 5G nettet til kundenes behov. Dette vil i første rekke komme bedrifter til gode.

Såkalte skivedelte nettverk gjør at man kan skreddersy nettverket for ulike tjenester og samfunnssektorer og definere kvalitative parametere som maksimal forsinkelse, garantert båndbredde og/eller prioritert tilgang avhengig av behov. Alt dette uten at de ulike «skivene» påvirkes av hverandre. Det gjør for eksempel at man kan bygge egne, dedikerte nødnett innenfor Telias 5G-nett.

AR

Illustrasjon av hode og filer.

AR, som står for augmented reality, vil by på helt nye muligheter for en rekke bransjer. Ved å koble virkeligheten og data fra nett i en sømløs opplevelse kan brukere få informasjonen de trenger, når de trenger den og få den presentert på en helt ny og mer effektiv måte.

Alt fra servicepersonell som skal utføre oppdrag på ukjent utstyr til turister som vil ha informasjon om landemerker kan få dette vevd inn i virkeligheten og presentert direkte på eller ved objektet.

Takket være den raske nedlastingshastigheten og den lave responstiden i 5G-nettet vil det være mulig å gjøre slike ting i sanntid.

Var denne siden nyttig?