5G kan åpne for helt presis posisjonering

Og det må det være, når vi skal ha selvkjørende biler og smarte droner! Et nytt forskningsprosjekt, i samarbeid med SINTEF, undersøker hvordan 5G fra Telia sammen med satelitter kan gi centimeterpresisjon.  

Én ting er sikkert – den teknologiske utviklingen går rekordfort. Det betyr at teknologier som i dag er i startgroppa, som smarte droner, kjøretøy som styrer seg selv og automatisert landbruk, om få år kan være en naturlig del av hverdagen. Mulighetene er enorme, men for å kunne virkelig nyttegjøre oss av fremtidsteknologier som selvkjørende biler, så er vi helt avhengige av helt presis posisjonsbestemmelse.

PROSJEKT HYPOS: Reidun Kittelsrud er fagdirektør for forskning og utvikling i Kartverket, og med på det spennende prosjektet.

Kort sagt: Vi må utvikle løsninger som er bedre enn de vi bruker i dag.

Derfor har Telia inngått et samarbeid med Ericsson, Kartverket og forskningsinstitusjonen SINTEF for å forske på hvordan smart bruk av 5G og satelitteknologi (GNSS) kan forbedre dagens posisjoneringsteknologi. Prosjektet heter Nasjonal hybrid posisjonstjeneste for fremtidens digitale og autonome samfunn (HyPos). Målet er å utvikle en brukervennlig, pålitelig, nøyaktig og skalerbar tjeneste for posisjonsbestemmelse, til glede for både offentlige og private aktører.

– Mer nøyaktig posisjonsbestemmelse, hvor vi går fra meter til centimeter, med utstyr massemarkedet kan få enklere tilgang til, vil akselerere fremveksten av alt fra smart bruk av droner til automatisert transport.

Reidun Kittelsrud, fagdirektør for forskning og utvikling i Kartverket
BANEBRYTENDE: Forskningsprosjektet HyPos, et samarbeid mellom Kartverket, Ericsson, SINTEF og Telia Norge, undersøker hvordan 5G i samarbeid med satellitter (GNSS) kan gi bedre og mer nøyaktige posisjoneringstjenester.

Presis posisjonering gir bedre tjenester

Forskningsprosjektet er allerede godt i gang. I første omgang skal gruppen kartlegge behovene som brukere av dagens posisjoneringstjenester har. Til nå har deltakerne i HyPos intervjuet offentlige og private aktører innen luftfart, deriblant luftambulansen og brann- og redningstjenesten, samt aktører som jobber med teknologi innen automatisert landbruk.

VIKTIG FOR FRAMTIDEN: Hanne Seter, seniorforsker i SINTEF, mener 5G kan redde liv.

 

– Dette er aktører som har mye kunnskap om posisjonering, og som vil kunne ha nytte av tjenesten i sin hverdag, for eksempel ved bortfall av GNSS-signaler under redningsoperasjoner. Da vil vi kunne redde liv raskere, sier Hanne Seter, seniorforsker ved SINTEF.

Seter understreker at en ny posisjoneringstjeneste vil være svært viktig for utviklingen av fremtidens transporttilbud. Når biler og andre kjøretøy automatiseres og digitaliseres, vil de være helt avhengige av å vite nøyaktig hvor de er. Centimeterpresisjon er derfor en forutsetning for utvikling av ny teknologi. Superpresis posisjonsbestemmelse, i sanntid, vil også gjøre det enklere å varsle om alvorlige hendelser og ulykker langs veien.

– Selv om kjøretøyene i dag er utstyrt med mange sensorer og avansert programvare, vil man være avhengig av gode og robuste posisjoneringstjenester for å kunne høste de store gevinstene fra teknologien

Hanne Seter, seniorforsker, SINTEF

 

5G gjør posisjoneringen mer nøyaktig og mer tilgjengelig

STOLT: Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge. er stolt av å kunne bidra med 5G-kunnskap og Telias nye og raske mobilnett.

HyPos-prosjektet skal gå over fire år, med prosjektledelse fra Kartverket og deltagelse fra Ericsson, SINTEF og Telia. Forskningsprosjektet er delvis finansiert av Norges Forskningsråd, som har gitt en tildeling på sju millioner kroner.

– Vi er svært stolte av å kunne være en del av dette viktige prosjektet og bidra med vår 5G-kunnskap og vårt nye og raske mobilnett, sier Jon Christian Hillestad, leder for bedriftsmarkedet i Telia Norge.

Telia er den største pådriveren for 5G i Norge. Og for å få ut det fulle potensialet i denne nye mobilteknologien, er det viktig for Telia å inngå samarbeid med selskaper og forskningsmiljøer som har spennende ideer for hvordan man kan bruke den i hverdagen. Derfor er HyPos midt i blinken. Telekom-selskapet Ericsson ser også frem til å være en del av dette brede forskningssamarbeidet.

MIDT I BLINKEN: Daniel Ode er fungerende leder for Nord- og Sentral-Europa i Ericsson, og mener 5G er svært godt egnet for posisjonsbestemmelse.

– 5G-teknologien er veldig godt egnet for posisjonsbestemmelse på grunn av nøyaktigheten, lav responstid, tilgjengeligheten og påliteligheten for innendørs- og utendørs bruk, samt muligheten til å koble sammen en rekke enheter.

Daniel Ode, fungerende leder for Nord- og Sentral-Europa i Ericsson

 

Var denne siden nyttig?