bilde av drone

Innovasjon & startup

Vi i Telia har som mål å drive samfunnet fremover sammen med innovative partnere

Teknologi for en bedre hverdag

Svaret på mange av vår tids største utfordringer ligger i digitalisering. God digital infrastruktur er nøkkelen for å lykkes, og Telia legger til rette for en sunn, trygg og bærekraftig fremtid. Vi er en innovasjonspartner for selsekaper som deler vårt engasjement for en bedre hverdag.

Slik jobber vi med innovasjon

I Telia har alle ansatte, uansett stilling, et ansvar for å drive innovasjon. Vi ønsker at nyskapning skal gå på tvers av virksomheter og operasjoner, fra utvikling av nye produkter og tjenester til forbedring av prosesser og nye måter å jobbe på. Vi jobber tett sammen med våre kunder og partnere for å skape ny verdi for bedrifter, mennesker og samfunnet. 

I Telia jobber vi med innovasjon gjennom ulike avdelinger og initiativ. Det gjør vi i partnerskap med startups og etablerte selskap, som ønsker å utforske mulighetene som ligger i vår teknologi; 5G, industriell IoT, mobilitetsdata, smarte bygninger, smarte byer, smart offentlig transport og nettverk. 

Vi tror ikke de beste løsningene er laget ennå. Derfor må vi jobbe sammen for å forme fremtidens løsninger. Vi utfordres av våre kunder og partnere til å levere enda bedre tjenester, som virkelig utnytter potensialet i nettverket. Det er kundenes utfordringer som driver oss fremover. Vi har teknologien – og sammen finner vi løsningene.

Egne innovasjonsmiljøer

I Telia Company, på tvers av landene, er det Divisjon X som har ansvaret for å lede og akselerere aktiviteter i nye forretningsområder. Her arbeides det med Internet of Things (IoT) og Mobilitetsdata for å nevne noe. I Norge har Telia Next ansvaret for å utforske og utvikle muligheter i det norske markedet, basert på ny teknologi, nye forretningsmodeller og nye samarbeidsformer. Akkurat nå er det mulighetene 5G skaper for industrien vi jobber med å realisere. Samtidig har denne enheten også ansvar for Telia Startup, Telia Labs og deltagelse i ulike forskningssamarbeid. 


Ønsker du å utforske muligheten for et samarbeid, eller diskutere teknologiske løsninger? Kontakt oss her.

Telia Startup

Vi bistår og samarbeider med startups gjennom et årlig mentorprogram. Telia Startup er mentorprogrammet der oppstartsselskap/startups får ta del i Telias teknologilederskap – og bruke kommunikasjonsteknologi som springbrett for vekst. Klikk her for å lese mer.