Slik kutter bussene utslipp med IoT

Bare i 2023 bidro Telia EcoDriving til at dieselforbruket i kollektivtrafikken ble redusert med 3 millioner liter – det er 333 bussturer rundt jorda, det!

Dette er saken:

  • Hvordan vi kjører påvirker klimagassutslippet
  • Telia EcoDriving analyserer kjørevaner og drivstofforbruk for kollektivbusser
  • Sjåførene får hjelp til å forbruke mindre drivstoff og energi
  • I 2023 bidro Telia EcoDriving til å spare kloden for 7391 tonn CO2

Å kutte utslipp fra trafikken er helt avgjørende for å nå klimamålene. I Norge står transport for omtrent en tredjedel av klimagassutslippene, og halvparten av dette kommer fra trafikk på veiene, ifølge tall fra SSB.

Selv bensin- og dieselkjøretøy kan kutte utslipp, dersom de kjører mer effektivt. Og gjøres det i stort monn, er kuttene betydelig.

Den smarte løsningen Telia EcoDriving er utviklet i samarbeid med Drivec. EcoDriving baserer seg på et brukervennlig system, som gir tilbakemelding i sanntid på bussjåførens skjerm. Formålet er å gi sjåførene bedre oversikt over kjørestil og drivstofforbruk.

Telia EcoDriving gjør at hver tur teller for å redusere miljøpåvirkningen. Når man ser på totalen, er besparelsen betydelig.

Frode Hegglund, leder for IoT i Telia Norge

Sparer miljøet – og sparer penger

EcoDriving er i bruk hos flere av Telias kollektivkunder. Bare i 2023 bidro løsningen til å redusere totalt tre millioner liter diesel, 1,1 millioner kilo gass og 7391 tonn CO2-utslipp. Det er nok til at en buss kunne kjørt 333 runder rundt jorden. Og reduksjonen i CO2 tilsvarer utslippene til 47 000 flyreiser tur/retur mellom Helsingfors og Stockholm.

I tillegg til å redusere utslipp, bidrar Telia EcoDriving til bedre kjørevaner og lavere energikostnader. Undersøkelser viser at energikostnadene kan reduseres med opptil 15 prosent, og at den mer bevisste kjørestilen også bidrar til lavere vedlikeholdskostnader.

Som en fin bivirkning sikrer også Telia EcoDriving jevn kjøring og en mer behagelig tur for passasjerer.

NYTTIG: Frod Hegglund i Telia synes mulighetene innen IoT er mange og spennende. 

– Dette viser virkelig hvordan IoT kan hjelpe oss å være datadrevne og bruke informasjonen på en god måte, sier Hegglund.

God digital infrastruktur er avgjørende for å finne løsninger for samfunnet utfordringer. I Telia jobber vi med innovasjon gjennom partnerskap. Vi slår hodene sammen med både startups og etablerte selskaper, som ønsker å utforske mulighetene som ligger i teknologien vår; 5G, industriell IoT, mobilitetsdata, smarte bygninger, smarte byer, smart offentlig transport og nettverk.

Ved å samarbeide tett med andre som ønsker å benytte teknologien vår, skaper vi nye verdier for mennesker, selskaper og samfunnet.

* Om beregningen: Tallene representerer resultatene av bussjåførdataanalyse fra Telia EcoDriving/Drivec-systemet. Dataanalysen tar sikte på å studere effekten på drivstofforbruket basert på forbruksmønstre per depot, kjøretøymodell, sjåførklassifisering og veitype (by, motorvei eller en blanding), og besparelsene løsningen muliggjorde når det gjelder drivstofforbruk, kostnader og CO2-utslipp.

Var denne siden nyttig?