Slik gjør mobilsignaler trafikken tryggere og grønnere

Med Telia Crowd Insights analyseres bevegelsesmønstre på det 78 000 km lange veinettet i Finland. Det gir datagrunnlag for bærekraftige avgjørelser.

Dette er saken:

  • Trafikkberegninger er avgjørende for planlegging og vedlikehold av veinettet
  • Med Telia Crowd Insight har målingene blitt enklere og mer presise
  • Dataen baserer seg på anonymiserte mobilsignaler
  • Fintraffic benytter Telia Crowd Insights til nasjonale trafikkberegninger

Å få god flyt i veinettet kan spare oss for både kø og utslipp. For å planlegge og tilrettelegge for det, kreves god innsikt i hvordan veiene brukes. Er det behov for å utvide innfartsårer til storbyen, hvor blir det propp i rushtiden og hvilke veier er mest belastet og vil komme til å trenge vedlikehold?

Å gjøre trafikkberegninger har inntil nylig vært både tid- og arbeidskrevende. I Finland er veinettet delt opp i 15 000 segmenter, og Fintraffic rakk tidligere kun over omtrent 3000 av segmentene hvert år.

– Å bruke data fra mobilsignaler har gjort det mulig for oss å tenke nasjonalt. Vi har gått fra generelle modeller til eksakte kalkuleringer, forteller Eetu Karhunen, som er Service Manager i Fintraffic Road Management.

Siden 2021 har de gått over til å beregne trafikken ved hjelp av anonymiserte data fra mobiltelefoner, ved hjelp av Telia Crowd Insights. Programvaren Fintraffic benytter er fremdeles under utvikling, og i 2024 blir den enda mer presis.  

Fremover vil trafikkmålingene kunne gi oss et enda tydeligere bilde av den virkelige situasjonen, og med det enda bedre data for trafikkplanlegging og veivedlikehold.

Eetu Karhunen, Service Manager i Fintraffic Road Management.

Verdifull innsikt om bevegelsesmønstre

Med mobiltelefonen etterlater vi oss spor overalt hvor vi går. Dataene viser hvordan folk beveger seg og samles. Det er denne innsikten som tilgjengeliggjøres, helt anonymt, gjennom Telia Crowd Insights – og som Fintraffic utnytter til trafikkmålinger.

– Mobilitetsdata brukes av både offentlige og private, til alt fra byplanlegging, arrangementer og beredskap, forteller Tom Henriksen, som er ansvarlig for Crowd Insights i Telia Norge.

NYTTIGE MOBILDATA: – Samler man data fra mobiltelefonene våre, kan man få viktig innsikt som kan brukes på smarte, samfunnsnyttige måter, sier Tom Henriksen i Telia.

– Nytteverdien er høy, både for klima og økonomien. Det er Fintraffic et godt eksempel på, som nå kan målrette tiltak der det trengs – og tilrettelegge for et tryggere og grønnere veinett.

Her i Norge skjøt bruken av Crowd Insights fart under pandemien, da man hadde et ekstra behov for å kartlegge bevegelsesmønstre. Både Oslo kommune og Geodata har benyttet seg av Telias innsiktsgrunnlag.

God digital infrastruktur er avgjørende for å finne løsninger for samfunnet utfordringer. I Telia jobber vi med innovasjon gjennom partnerskap. Vi slår hodene sammen med både startups og etablerte selskaper, som ønsker å utforske mulighetene som ligger i teknologien vår; 5G, industriell IoT, mobilitetsdata, smarte bygninger, smarte byer, smart offentlig transport og nettverk.

Ved å samarbeide tett med andre som ønsker å benytte teknologien vår, skaper vi nye verdier for mennesker, selskaper og samfunnet.

Var denne siden nyttig?