Slik kuttes utslipp med smarte bygg

Bygninger sluker energi og står for en tredjedel av de globale CO2-utslippene. IoT-teknologi bli avgjørende for å oppfylle de nye klimakravene.

Dette er saken

  • Bygg står for en betydelig andel av energiforbruket og CO2-utslippet
  • Bygg- og anleggsnæringen møter nå strenge klimakrav
  • Smart teknologi kan bidra til bedre energieffektivitet
  • Eiendomsselskapet Rikshem sparer energi med IoT fra Telia

Bygninger krever enormt med energi. Faktisk viser tall fra EU-kommisjonen at 40 prosent av energien går til bygg. Og byggene står også for 36 prosent av de globale utslippene. I dag er bare ett av fire bygg i Europa klassifisert som energieffektive. Skal vi nå klimamålene er det tallet essensielt å løfte, og derfor stiller EUs bygningsdirektiv flere strenge krav. Allerede i 2030 skal alle nye bygninger ha netto null utslipp, og takten for modernisering av eldre bygg skal kraftig opp.

Solceller på taket er en viktig del av løsning, men i tillegg til få grønne energikilder må vi begrense energiforbruket. Her kan IoT-teknologi bidra. Smarte bygg kan for eksempel optimalisere varme og air condition, og sikre strømsparing når deler av bygget ikke er i bruk.

Smart teknologi for smartere bygningsdrift

Telias Smart Building er en tjeneste kombinerer IoT, datainnsikt og IT-løsninger for eiendommer, for å gjøre det enklere for bygningseiere å forbedre driften, optimalisere oppvarmingen og overvåke inneklima, luftkvalitet og rombruk.

Ved å overvåke inneklimaet kan vi identifisere og justere avvik før de blir problemer, og vi har spart mye energi ved å finjustere temperaturen i bygningene våre.

Daniel Östman, energisjef i eiendomsselskapet Rikshem

Bygget kan monitoreres i sanntid og data analyseres for å avdekke muligheter for proaktive tiltak og vedlikehold.

Spennende løsninger for grønnere drift

– Vi har bare sett begynnelsen på hvordan IoT kan benyttes for bærekraftige løsninger i bygg, tror Frode Hegglund, leder for IoT i Telia Norge.

– Å begrense klimaavtrykket står høyt på agendaen hos kundene våre, og sammen utvikler og tester vi mange spennende løsninger for grønnere drift, forklarer han.

DETTE ER BARE BEGYNNELSEN: Frode Hegglund, leder for IoT i Telia Norge, tror vi står overfor en spennende utvikling.

God digital infrastruktur er avgjørende for å finne løsninger for mange av vår tids største utfordringer. I Telia jobber vi med innovasjon gjennom partnerskap. Vi slår hodene sammen med både startups og etablerte selskaper, som ønsker å utforske mulighetene som ligger i vår teknologi; 5G, industriell IoT, mobilitetsdata, smarte bygninger, smarte byer, smart offentlig transport og nettverk.

Ved å samarbeide tett med andre som ønsker å benytte vår teknologi, skaper vi nye verdier for mennesker, selskaper og samfunnet.

Var denne siden nyttig?