Personvern, sikkerhet og etikk

Med stor makt følger stort ansvar. Telia er et stort selskap med en sentral plass i mange menneskers liv. Derfor gjør vi alt vi kan for å opptre ansvarsfullt, og bidra til samfunnet på en positiv måte.

Vi tar personvern og sikkerheten til våre kunder på høyeste alvor, og arbeider mot korrupsjon og juks, for etiske prinsipper, integritet og menneskerettigheter. Når du gjør forretninger med oss skal du kunne være trygg på at alt har gått riktig for seg.

Antikorrupsjon

Telia skal alltid opptre med høyeste integritet og transparens.

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere, analysere og forhindre korrupsjon. Vi gjennomfører risikovurderinger og har strenge retningslinjer som beskriver situasjoner av interessekonflikter, gaver og gjestfrihet, samt sponsing og donasjoner.

Alle våre ansatte må kjenne til kravene som er presentert i «Code of Responsible Business». De ansatte som i sine stillinger er utsatt for en høyere risiko for korrupsjon får spesiell opplæring for å kunne identifisere og håndtere korrupsjonsrisiko.

Vi vil at du som kunde skal være trygg på at vi håndterer ansvarlig i disse sakene og er fast bestemt på å bekjempe korrupsjon i alle dens former, og gjøre forretninger med høyest mulig åpenhet og integritet. Vi godtar ikke noen form for korrupsjon eller bestikkelser.

Speak-Up Line

Speak-Up Line er en nettbasert portal for hendelsesrapportering i Telia. Her kan man sende inn varslingsrapporter, helse- og sikkerhetshendelsesrapporter og rapporter om svindel.

Alle ansatte i Telia er forpliktet til å drive vår virksomhet med høyest mulig standarder for åpenhet, integritet og ansvarlighet. Vi oppfordrer både ansatte og interessenter til å si fra hvis de mistenker alvorlige feil, handlinger eller bekymringer. Dette inkluderer brudd på lover, regler, forskrifter og/eller trusler mot offentlig interesse.

Rapporteringen er anonym, og i alle tilfeller er vi forpliktet til å behandle rapportene konfidensielt og beskytte varslere mot risikoen for gjengjeldelse så lenge rapporten er laget i god tro.

Var denne siden nyttig?