Personvern, sikkerhet og etikk

Med stor makt følger stort ansvar. Telia er et stort selskap med en sentral plass i mange menneskers liv. Derfor gjør vi alt vi kan for å opptre ansvarsfullt, og bidra til samfunnet på en positiv måte.

Vi tar personvern og sikkerheten til våre kunder på høyeste alvor, og arbeider mot korrupsjon og juks, for etiske prinsipper, integritet og menneskerettigheter. Når du gjør forretninger med oss skal du kunne være trygg på at alt har gått riktig for seg.

Trygg på nett – digital sikkerhet for hele familien

I livet online, akkurat som i livet offline, er det farer som lurer hvis du ikke vet hvordan du skal beskytte deg på den beste måten. I Telia har vi satt sammen gode sikkerhetstjenester som skal gir familier og enkeltpersoner økt digital sikkerhet.

Eksempler på dette er sikker lagring av dokumenter, foreldrekontroll på alle enheter, hjelp mot netthets og ID-tyveri, samt virusbeskyttelse for surfing. Slik at du skal være trygg på nett. Vi jobber også aktivt med å beskytte deg mot telefonsvindel og råder deg til å sette deg inn i hvordan du selv kan beskytte deg best mulig mot å bli svindlet via telefonen din.

Mo og to barn i sengen med iPad
Menneskemengde på kjøpesenter, hvor enkelte personer er gjort uklare via effekter i bildet.

Personvern

I Telia behandler vi store mengder personopplysninger om våre kunder. Derfor tar vi ditt personvern på det største alvor. Du skal kunne ha tillit til at dine opplysninger er trygge hos oss.

Vår behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven med forskrift som omfatter EUs personvernforordning, GDPR, slik denne er implementert i norsk rett. Vi følger også strenge krav som er nedfelt i ekomloven for å beskytte dine trafikk- og kommunikasjonsdata.

Antikorrupsjon

Telia skal alltid opptre med høyeste integritet og transparens.

Vi jobber kontinuerlig med å identifisere, analysere og forhindre korrupsjon. Vi gjennomfører risikovurderinger og har strenge retningslinjer som beskriver situasjoner av interessekonflikter, gaver og gjestfrihet, samt sponsing og donasjoner.

Alle våre ansatte må kjenne til kravene som er presentert i «Code of Responsible Business». De ansatte som i sine stillinger er utsatt for en høyere risiko for korrupsjon får spesiell opplæring for å kunne identifisere og håndtere korrupsjonsrisiko.

Vi vil at du som kunde skal være trygg på at vi håndterer ansvarlig i disse sakene og er fast bestemt på å bekjempe korrupsjon i alle dens former, og gjøre forretninger med høyest mulig åpenhet og integritet. Vi godtar ikke noen form for korrupsjon eller bestikkelser.

Ytringsfrihet

Vi respekterer våre kunder og brukernes ytringsfrihet. Telekommunikasjon gir folk muligheten til å utveksle ideer og få tilgang til informasjon som fremmer åpenhet og transparens. Vi heier på ytringsfrihet, og når nye overvåkningsmetoder dukker opp i arbeidet mot kriminalitet, terrorisme, nett-hat og lignende, er det viktig med en tydelig lovgivning som skal trekke grensene for hvordan overvåkning skal foregå – og i hvilken grad. Vi må følge lovene, men respekterer samtidig kundenes rettigheter. Derfor er det viktig for oss at lovgiver og domstoler avgjør hva som utgjør en digital forbrytelse eller ikke.

Vi vil fremme åpenhet om overvåkningslovgivningen, forespørsler om f. eks. nettstenging, posisjonering av mobilenheter, blokkering eller begrensning av tilgang til bestemt innhold. Vårt mål er å begrense potensiell skade for enkeltpersoner ved aktivt å iverksette tiltak for å støtte våre kunders rettigheter når vi mener de er i fare.

En ung jente holder opp mobilen. En annen jente ser på skjermen sammen med henne, med et overrasket uttrykk.

Kundeintegritet

Nettverkene våre skal være sikre og beskytte all data som overføres og lagres. Vårt hovedfokus er alltid å beskytte personvernet til våre kunder. For å kunne tilby tjenestene våre, må vi lagre ulike kundeopplysninger som navn, adresse, personnummer, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og tjenestene du har. Vi lagrer aldri dataene lenger enn vi trenger, og all informasjon blir nøye håndtert under meget strenge regler.

Ansvarsfulle innkjøp

Telia-konsernet har tusenvis av leverandører, over hele verden. Vi stiller krav til alle våre leverandører innen menneskerettigheter, arbeidsforhold, anti-korrupsjon og miljø. Alle leverandører må gjennom en grundig sjekk for at vi skal handle med dem, uavhengig av hvor de er lokalisert. I tillegg kommer supplerende krav basert på forskjellige nasjonale forhold. For å sikre at leverandørene oppfyller kravene, bruker vi et online verktøy for egenevaluering og revisjoner. Mer inngående evalueringer blir tatt i bruk når leverandøren opererer i et land eller en bransje med kjente utfordringer.

Speak-Up Line

Speak-Up Line er en nettbasert portal for hendelsesrapportering i Telia. Her kan man sende inn varslingsrapporter, helse- og sikkerhetshendelsesrapporter og rapporter om svindel.

Alle ansatte i Telia er forpliktet til å drive vår virksomhet med høyest mulig standarder for åpenhet, integritet og ansvarlighet. Vi oppfordrer både ansatte og interessenter til å si fra hvis de mistenker alvorlige feil, handlinger eller bekymringer. Dette inkluderer brudd på lover, regler, forskrifter og/eller trusler mot offentlig interesse.

Rapporteringen er anonym, og i alle tilfeller er vi forpliktet til å behandle rapportene konfidensielt og beskytte varslere mot risikoen for gjengjeldelse så lenge rapporten er laget i god tro.

Var denne siden nyttig?