Norsk Folkehjelp på redningsoppdrag på fjellet

Ny mobilteknologi redder liv

Hvert år gjennomføres flere hundre søk- og redningsoppdrag. Når noen blir borte i vill norsk natur, er manglende dekning en utfordring. Dét har Norsk Folkehjelp og Telia funnet en løsning på.

Dette er saken:

  • Mobilsignaler er et nyttig verktøy for å finne savnede
  • I områder uten dekning har det til nå vært utfordrende å søke
  • Telia bidrar med mobile basestasjoner koblet opp til satellitter
  • Norsk Folkehjelp tester løsningen i Møre og Romsdals krevende landskap

Om du går deg bort i fjellet eller blir meldt savnet, settes et stort apparat i sving for å finne deg – raskest mulig. Norsk Folkehjelp har 2000 frivillige, og mobiliserer nærmeste redningslag for å gå ut i felt og søke.

Tidligere var søkeområdene ofte enorme, basert på siste observasjoner. Statistikk viser at nær 25 prosent av de som meldes savnet, blir funnet omtrent 300 meter fra der de sist ble sett. For 75 prosent er det derimot snakk om større avstander.

Da kan mobiltelefonen din bli redningen. Og det selv om du ikke er i stand til å ta den opp av lomma. Ved å se hvilke basestasjoner mobiltelefonen din sist har sendt signaler til, kan søket snevres inn.

Telia benytter, som eneste i Norge, triangulering til søk og redning – en teknologi som ofte kan gi ganske eksakt posisjonering.

Men hva om det ikke er mobildekning i området?

Søk i avsidesliggende områder

– Vårt beredskapsområde strekker seg fra fjord til fjell, og fra by til øde fjellområder. Ofte opererer vi i områder hvor det hverken finnes dekning for nødnett eller mobiltelefon, forteller Kristoffer Christiansen som er operativ leder i Norsk Folkehjelps redningslag på Nesset.

MOBILDEKNING NÅR BEHOVET MELDER SEG: Mobilsignaler kan bidra til å effektivisere leteaksjoner – og redde liv.

Og ikke bare det, avdelingen dekker områder med små bygder i trange fjorder eller mellom høye fjell. Små lokalsamfunn som er ekstra utsatt ved ekstremvær og naturkatastrofer, ofte med bortfall av mobildekning som konsekvens. 

Det siste året har redningslaget testet en nyskapende løsning som kan gi midlertidig mobildekning der de har behov for det. Ikke bare åpner det for å posisjonere den savnede med mobilsignaler, det sikrer også god kommunikasjon mellom letemannskapet ute i felt.

Denne type løsninger helt avgjørende. Og konseptet har hittil levert over all forventning.

Kristoffer Christiansen, operativ leder i Norsk Folkehjelps redningslag på Nesset

Ved hjelp av en såkalt pico-celle, som letemannskapet kan ta med seg ut på redningsoppdrag, kan avsidesliggende områder få midlertidig dekning.

Positive resultater

– Pico-cellen er i praksis en liten basestasjon, som skaper mobildekning der man er. Den benytter lavbanesatellitter til å koble seg på kjernen av Telias 5G-nett, forklarer Henning Huuse, som leder forretningsutvikling for 5G for Telia.

SPENNENDE PROSJEKT: Henning Huuse i Telia synes det er givende å være med på å utvikle teknologi som kan redde liv.

Løsningen har vært i testet av Norsk Folkehjelp siden i fjor sommer, og resultatene er veldig positive.

– Det er givende å få bidra inn til et prosjekt som kan ha så stor betydning, sier Huuse.

– Dette øker sjansene for å bli funnet raskt, og i slike leteaksjoner er det gjerne en kamp mot klokka for å kunne redde liv.

Lavbanesatellitter


For fem år siden begynte SpaceX å sende opp Starlink-satellitter. I dag går tusenvis av slike satellitter bane rundt jorden, og kommuniserer med mottakere på bakken. Disse satellittene gjør det slik mulig å koble seg på nett, også i land og områder med lite utbygd digital infrastruktur. Andre tilbydere som OneWeb og Kuiper har liknende systemer med lavbanesatellitter som også har ambisjoner om global dekning.

Pico-celle


En pico-celle er en liten mobil basestasjon, som gir mobildekning et begrenset område. Det benyttes blant annet på kjøpesentre, i kontorbygg, på togstasjoner og ombord i fly. Pico-cellen kan koble seg til det vanlige mobilnettet, kablet nett eller satellitter. I løsningen til Norsk Folkehjelp kobler pico-cellen seg til Starlinks lavbanesatellitter.  

 

Var denne siden nyttig?