Samarbeider med Forsvarsmateriell for et tryggere Norge

Hybridkrig og digitale trusler gjør det stadig viktigere å ha effektiv kommunikasjon mellom alle som bidrar til å forsvare landet vårt. Det sørger Forsvaret for, og det kommersielle 5G mobilnettet vil spille en sentral rolle. 

– For å møte de truslene vi ser i verden i dag, må vi som samfunn kunne samhandle og samarbeide effektivt. Der har teleoperatørene en enormt viktig rolle, forklarer senioringeniør Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell.

Telias Henning Huuse er imponert over Forsvarsmateriell, og setter stor pris på det tette samarbeidet.

– Forsvaret er en av de som har kommet lengst i tankegangen om hva 5G kan brukes til.

Henning Huuse, forretningsutvikler for 5G, i Telia.

Hybride trusler krever totalforsvar

Dagens hybride trusler er annerledes og sammensatte enn før. Pandemien viste oss et nytt behov for militær grensekontroll. Digitale trusler fra statlige aktører gir behov for cyberforsvar. Flom og skred krever innsats fra heimevern.

TETT DIALOG: Kennet Nomeland i Forsvarsmateriell samarbeider tett med Telia og andre teleoperatører.

Vår tids utfordringer møtes i stadig større grad med en dugnad av militært og sivilt samarbeid: Forsvar, heimevern, politi, helsepersonell, brannvesen og mange flere må jobbe sammen.

– Vi snakker rett og slett om et totalforsvar. Og i et totalforsvar må alle kunne snakke sammen og dele data, sier Nomeland.

Kommersielle aktører driver utviklingen

– Tradisjonelt har aktørene hatt hvert sitt kommunikasjonssystem. Nødnettet har ett system, Heimevernet har sitt, og Forsvaret har sitt – og ingen av dem kommuniserer med hverandre, forklarer senioringeniøren.

En av fordelene med de kommersielle mobilnettene er at de bygger på en felles, global standard. Sammen, og i konkurranse med hverandre, har teleoperatørene hele tiden drevet utviklingen fremover og sammen med sine leverandører har de funnet opp tilgjengeliggjort ny teknologi.

– Teknologien har blitt så kompleks og er i så rask endring at det vil være umulig for Forsvaret å holde følge på egen hånd. For å kunne holde tritt med utviklingen er vi avhengige av kommersielle partnere.

Kennet Nomeland, senioringeniør i Forsvarsmateriell.

Starlink og taktisk 5G

I samarbeid med Telia tester Forsvarsmateriell nye løsninger som skal gjøre Forsvaret i stand til å opprettholde sambandet med hverandre og resten av totalforsvaret – når som helst, hvor som helst.

Én av mulighetene 5G gir, er såkalt skivedeling av nettet. Det innebærer at man kan lage et eget, virtuelt mobilnett som baserer seg det eksisterende, landsdekkende 5G nettet, men som skiller trafikken inne i en skive fra all annen trafikk. Dette gjør at man kan kontrollere kapasiteten og dataflyten på en måte man tidligere ikke kunne gjøre, og ved å skille datatrafikken oppnår man et nytt nivå av sikkerhet. 

TESTER LØSNINGER: Henning Huuse fra Telia på Sessvollmoen leir.

For å sørge for at Forsvaret har dekning på sitt skivedelte nett, også der hvor de etablerte basestasjonene ikke strekker til, testes ulike metoder for å forlenge og forsterke dekningen til det offentlige mobilnettet. En slik løsning er noe som kalles en pico-celle, i kombinasjon med SpaceX’ lavbanesatellitter fra Starlink.

– Pico-cellen er i praksis en liten basestasjon som skaper mobildekning der man er. Så bruker man Starlink-satellittene til å koble den basestasjonen til kjernen av Telias 5G-nett, forklarer Henning Huuse, som leder forretningsutvikling innen 5G for Telia.

LES OGSÅ: Telia utforsker mulighetene med Starlink

En annen løsning for å skape utvidet og fleksible dekning som Forsvarsmateriell tester er et såkalt taktisk 5G-nett. Det er et privat og autonomt mobilnett med egne sim-kort som kun Forsvarets brukere får tilgang til. Et slikt nett kan Forsvaret ta med seg ut i felt, der kommunikasjon er utfordrende.

– Vi har hatt som mål at hele systemet skal kunne flyttes av to personer, og det har vi klart, sier Huuse.

DEMONSTRASJON: Det taktiske nettet ble vist frem på Sessvollmoen leir i desember.

Sparer tid og penger

Dette nettet kan operere helt uavhengig av det øvrige telenettet, og kan tas med for eksempel om bord i en bil eller et helikopter og settes opp hvor som helst der man trenger sikker og pålitelig kommunikasjon. Men nettet kan også kobles til Telias offentlige 5G nett dersom man har behov for å nå Forsvarets skytjenester eller trenger å kommunisere over lengre avstander.

– Å benytte oss av de kommersielle, globale standardene vil spare oss for mye tid og penger. Hvis noe av vårt spesialutstyr går i stykker, er det ikke bare å stikke på Elkjøp og handle inn nytt. Det kan du når du bruker en helt vanlig smarttelefon.

Kennet Nomeland, senioringeniør i Forsvarsmateriell.

– Ikke minst sparer det personellet for opplæring. De kommersielle produktene er intuitive og brukervennlige, og de aller fleste er vant til å bruke det.

Henning Huuse i Telia sier de gjerne strekker seg langt for å møte Forsvarets behov, og mener samarbeidet også gjør Telia bedre.

– Det utfordrer oss, og gjør at vi må strekke oss enda lenger og utvikle innovative løsninger. Og når vi på veien ser at det er mange andre som har lignende behov, så er dette vinn-vinn, sier Huuse.

Var denne siden nyttig?