raket

Våre startups

Møt alle startupene vi har jobbet med gjennom mentorprogrammet

Våre startups 2023

Møt startupene vi har jobbet med i mentorprogrammet.