Personvern først. Alltid.

Crowd Insights tjenesten følger bevegelsene til folkemengder, ikke enkeltpersoner

Opplysninger om hvor vi til enhver tid befinner oss er ikke opplysninger vi ønsker å dele med uvedkommende. Det er derfor naturlig å stille seg spørsmålet om Crowd Insights gjør det mulig å spore våre bevegelser. Men det er ingen grunn til bekymring, løsningen gjør det ikke mulig å spore enkeltpersoner.

Crowd Insights er utviklet i tråd med prinsippet om innebygd personvern (Privacy by Design). Dette innebærer at man sørger for å ivareta prinsippene for godt personvern allerede i designfasen og gjennom hele løsningens livsløp.

Personvernet er sikret

I løsningen benyttes et datasett som er aggregert og anonymisert. Aggregering betyr at lokasjon ikke registreres i løsningen før antall mobile enheter i et område er så stort at individuelle brukere ikke kan identifiseres. Den videre anonymiseringen skjer i samsvar med strenge krav som følger av personvernlovgivningen, slik de er presisert av europeiske personvernmyndigheter. Data kan altså ikke spores tilbake til den enkelte mobile enhet som inngår i datasettet. Anonymiseringen skjer automatisk – så informasjonen som inngår i løsningen er anonym også for Telia.

Statistiske data om folkemengders bevegelser er nyttig for eksempel i by- og transportplanlegging. Når vi vet hvor store folkemengder det er som beveger seg fra et bestemt sted til et annet, på et gitt tidspunkt, kan transportruter og veibaner planlegges basert på det faktiske behovet. Presis modellering av strømmer av mennesker er viktig for å legge rednings- og evakueringsplaner for store arrangementer for å ta et annet praktisk eksempel.

 

Vil du vite mer om Telia Crowd Insights?

Skriv inn dine kontaktdetaljer og vi vil kontakte deg så snart som mulig.