Ingvar og Peter er aller først i Norge med dette

Byggbransjen har mye svinn. Bare i 2020 var det 2,14 millioner tonn. Startupen Sirken vil gi overskuddsmaterialet nytt liv. Og med Telias mobilitetsdata kan det bli gjort tilgjengelig, akkurat der bransjen trenger det. 

– Bransjen kvitter seg med overskuddsmateriale på den mest økonomiske måten, som i dag er å levere det til avfallshåndtering. Det er så lite bærekraftig som det kan få blitt, sier Ingvar Aune, gründer og daglig leder i Sirken.

Sammen med Peter Totland har han satset alt på gründerbedriften Sirken, som i år er tatt opp i mentorprogrammet Telia Startup. Målet er å bidra til endring i bygg- og anleggsbransjen. Nå har de utviklet Norges første selvbetjente varelager dedikert til omsetning av overskuddsmaterialer direkte fra bygg og anleggsbransjen.

Skal gjøre ombruk lønnsomt

Gjennom nyskaping og innovasjon innen ombruk og gjenbruk av overskuddsmateriale, vil Sirken gi overskuddsmaterialer et lengre liv.

Det er snakk om alt fra treverk, festemidler og isolasjon til dører og vinduer. Bygg- og anleggsbransjen står i dag for enorme mengder utslipp i sin helhet, men mye av avfallet er fullt brukbart overskudd og behøver ikke kastes.

Ingvar Aune, gründer og daglig leder i Sirken.

Overskuddsmaterialer er ikke søppel, men ressurser som kan bli gjenbrukt i en sirkulær økonomi. Slik kan både klimagassutslipp og inngrep i naturen begrenses. Men i dag er det imidlertid slik at kostnadene ved å ta vare på overskuddsmaterialer er høyere enn å kaste det. Sirken ønsker derfor å redusere kostnadene knyttet til håndtering og administrasjon av overskuddsmateriell i anleggsbransjen, og bidra til at det blir lønnsomt å omsette det istedenfor.

SELVBETJENT: Slike selvbetjente Sirken-containere kan det bli mange flere av fremover. Registrer deg som Sirken-bruker, lås deg inn og plukk med deg det du trenger. Du betaler enkelt gjennom Vipps.

Selvbetjente containerbutikker

Løsningen deres er smarte, selvbetjente container-lagre, som kan låses opp med en kode du får tilsendt på SMS. Alt du trenger å gjøre, er å registrere deg som Sirken-bruker. Deretter kan du enkelt få tilgang til hva som finnes på varelageret, og du kan kjøpe det du trenger – og betale med Vipps. I dag er seks slike selvbetjente containere plassert rundt omkring i Trøndelag. Flere skal det bli.

Telia ser på muligheten for å hjelpe oss med riktig plassering av flere containere. Ved hjelp av mobilitetsdata fra Telia Crowd Insight, kan vi få viktig informasjon om hvor målgruppen ferdes og hvor det er smart å plassere containere, forteller Aune.

Ingvar Aune, gründer og daglig leder i Sirken.

Smarte ideer driver samfunnet fremover

Sirken er en av ni bedrifter som i år deltar i mentorprogrammet Telia Startup. Felles for alle startupene er at de kan skape mer verdi ved hjelp av Telias infrastruktur, teknologi og øvrige tjenester. Gjennom programmet får gründerbedriftene tildelt mentorer med ulik ekspertise. Her får de råd og hjelp om alt fra teknologi til markedsføring, kundereise og forretningsutvikling.

OMBRUK BØR BLI LØNNSOMT: Gjennom nyskaping og innovasjon innen ombruk og gjenbruk av overskuddsmateriale, vil Sirken gi overskuddsmaterialer et lengre liv. Her er gründer Ingvar Aune.

– Sirken ønsker med sitt prosjekt å utvikle kjennskapen til relevant teknologi for deres løsninger. Sammen med oss i Telia og får de testet alle de mulighetene som finnes i tilgjengelig i vårt teknologiunivers, sier mentor og forretningsutvikler i Telia, Espen Frydenlund.

Han peker ut Sirken som en svært spennende samarbeidspartner, både for bygg- og anleggsbransjen, men også for Telia.

Vi vet det er mange selskaper som har en ambisjon om betydelig reduksjon i klimagassutslipp og klimanøytralitet. Mye av dette skal være på plass innen 2030, og derfor trenger vi nytenking og konsepter, slik Sirken har utviklet for å effektivt redusere avfall, fremme ombruk og gjøre det enkelt for alle ledd i prosessen.

Espen Frydenlund, mentor og forretningsutvikler i Telia.

Sammen med Sirken får Telia være med på å videreutvikle en svært smart og bærekraftig idé, synes Frydenlund:

– Vi i Telia bidrar med kreative tanker og innspill, i tillegg til å bruke nyttig, relevant erfaring og gode verktøy fra andre prosjekter. Veiledningen Sirken er i behov av, strekker seg over flere fagdisipliner og gjør at vi her hos Telia får brukt mye ulik kompetanse. Det gjør jo samarbeidet litt ekstra spennende for oss også, sier Frydenlund.

Dette er Telia Startup


  • Et mentorprogram for nye selskaper i vekst, som vil skalere sin forretning på kommunikasjonsteknologi.
  • Hver startup får sin egen mentorgruppe, som sikrer tett dialog og kompetanseutveksling med Telias fageksperter innen infrastruktur, tilkobling og teknologi.
  • Deltakerne får kostnadsfri tilgang til en rekke av Telias produkter og tjenester.
  • Som en del av programmet gjennomføres Venture 360. En strukturert og grundig gjennomgang utført av investoreksperter, for å identifisere styrker, svakheter og vekstmuligheter.
  • Bedriftene får i tillegg rådgivning fra programmets partnere; Startup Norway, Advokat Thommessen, kommunikasjonsbyrået TRY og Mars Brand Strategy.
  • Programmet strekker seg over syv måneder.

 

Var denne siden nyttig?