Telia tar nye startups under vingene

Konkurransen om en plass i Telia Startup var skyhøy i år! De utvalgte tech-gründerne imponerte med sylskarpe ideer, som alle kan skalere med kommunikasjonsteknologi. 

– Nivået blant søkerne i år var helt utrolig. Årets startups har potensiale til å få til fantastiske ting! De er ekte utfordrere, som brenner for det de holder på med – og aldri kommer til å gi seg. Akkurat den mentaliteten vi setter så høyt her i Telia, sier Charlotte Heyerdahl.

Hun er blant initiativtakerne bak mentorprogrammet Telia Startup. Gjennom programmet får startupene tildelt mentorer med ekspertise på deres felt, og får råd og hjelp om alt fra bruk av teknologien til forretningsutvikling.

– Vi sitter på teknologien, men det er når man kombinerer teknologien med innovasjon fra kloke hoder magi skapes.

Marius Ebbesen, forretningsutvikler, Telia
INSPIRERT: Marius Ebbesen er forretningsutvikler i Telia. Han forteller at Telia lærer mye av startupene.

Han er forretningsutvikler og har vært med å velge ut årets bedrifter. Åtte helt ulike selskaper, fra helse til bygg og anlegg. Men felles for de alle er at de kan skape mer verdi ved hjelp av Telias infrastruktur og tjenester.
Ebbesen legger ikke skjul på at også Telia har mye å lære av startupene som er med.

– De utfordrer oss! Ideene deres stiller nye krav til teknologien vår, og hvordan tjenestene våre er satt opp. Og ikke minst har de en smidig måte å jobbe på, som vi virkelig inspireres av.

Les mer: Dette er Telia Startup

Her er årets utvalgte startups:

  • Clean Sea Solutions – renser havet for plast
  • Zensy – IoT for takrenner
  • Sirken – ombruk i byggebransjen
  • SongPark – verktøy for musikere
  • FourPro Solutions – skyplattform for logistikk
  • Eventwood – datainnsikt for eventer
  • Pre Aid – smartere førstehjelp
  • Unloc – modernisering av porttelefoner

Clean Sea Solutions – renser havet for plast

ENGASJERT: Catharina Frostad er en av gründerne bak Clean Sea Solutions.

Plast er en stor miljøutfordring og skadelig for livet i havet, og Clean Sea Solutions jobber med teknologi for å forhindre forurensing av havplast.

Clean Sea Solutions utvikler blant annet stasjonære løsninger og rensedroner som kan navigere autonomt for eksempel i havneområder og ved utløpsårer ved land. Disse områdene utgjør de største forurensningskildene for plast i havet.

Clean Sea Solutions er en del av Telia Startup-programmet fordi forretningsideen støtter opp om Telias ambisjon om å bidra til utvikling av bærekraftige og samfunnsnyttige løsninger. I tillegg kan Telia bidra med kompetanse innen telekommunikasjon for å sørge for at sensor- og navigasjonsdata sendes slik at dronen kan driftes fullstendig autonomt.

Zensy – IoT for takrenner

SMART LØSNING: Thomas Tjelland og Stian Bråss tror Zensy kan spare gårdeiere store summer.

Overfylte takrenner kan skape store problemer ved at vann ledes feil. Årlig fører dette til enorme kostnader i vannskader, og for å forhindre dette har Zensy utviklet en sensor som ved hjelp av AI automatisk overvåker, vurderer og varsler om behovet for rengjøring eller fjerning av istapper.

Dette er en løsning som kan spare samfunnet for store kostnader, og samtidig føre til økt sikkerhet på vinterstid. Innledningsvis brukte løsningen WiFi, men bruker nå mobilnettet for å fungere. Sammen med Telia ønsker Zensy å finne ut hvilken løsning som kan fungere best også for vekst utover Norges grenser.

Sirken – ombruk i byggebransjen

SAMLER OVERSKUDDSMATERIALER: Med Sirken vil Ingvar Aune gi lenger levetid til materialer i bygg og anlegg.

På store byggeprosjekter kan det ofte være billigere å kaste overskuddsmaterialer enn å ombruke dem, og dette er en problemstilling Sirken har tatt tak i. Sirken har utviklet en løsning som tilrettelegger for ombruk, og er i praksis en selvbetjent container som samler overskuddsvarer fra byggebransjen for deretter å selge disse varene igjen.

Sirken skaper verdi for både byggebransjen og konsumenter gjennom løsningen sin, og har behov for gode kommunikasjonsløsninger for å gjøre konseptet og kundereisen mer stabil.

Songpark – verktøy for musikere

SAMSTEMT: Christian Ruud og Jørn Bertelsen har laget Songpark for å la musikere spille sammen fra hver sin lokasjon.

Songpark har utviklet en egen teknologi som gjør det mulig for musikere å spille sammen fra ulike landsdeler – som om de er i samme rom. Med Songpark kan man opptre som gjesteartist på konsert fra en annen by, eller så kan vennegjengen lage et band og spille inn en plate uten å fysisk være sammen. Med teknologien til Songpark lar dette seg gjøre på avstander på opptil 2000 km med under 20 ms forsinkelse.

Songpark ønsker å bruke 5G-nettet til Telia som bærer, og er et godt eksempel på hvordan 5G kan skape verdi for musikkentusiaster, både proffe utøvere og hobbymusikere.

FourPro Solutions – skyplattform for logistikk

DELING AV DATA: Christopher Hoftun er en av gründerne bak FourPro Solutions.

FourPro Solutions har utviklet en løsning som digitaliserer logistikk. Den skybaserte plattformen legger til rette for deling av data på tvers av systemer og selskaper, og programvaren kan sende og motta data fra alle typer systemer og sensorer. Logistikken styres fra et sentralisert kontrolltårn som samhandler mellom alle aktører på tvers av forsyningskjeden i sanntid.

Løsningen kan blant annet brukes for å gi et sanntidsbilde av miljøpåvirkningen av alle ledd i en verdikjede, og dermed automatisere ESG-rapporteringen.

Dette er en svært aktuell tjeneste som kan bidra til bærekraftige løsninger i industri- og logistikksektoren og gjør FourPro Solutions til et spennende selskap for Telia å samarbeide med.

Eventwood – datainnsikt for eventer

INNSIKTSBASERT: Med Eventwood vil André A. Hauge synliggjøre hva et arrangement bringer med seg av næring til lokalsamfunnene.

Eventwood har som mål å skape verdens beste dataintelligensplattform for kultur, turisme og lokal handel. Plattformen samler inn og forener data fra ulike kilder, og ved å bruke avansert AI og maskinlæring gir den innsikt om forbrukeratferd, demografi, stedsanalyse og merkevaretilhørighet.

Gjennom deres unike og konfigurerbare dashboard, og smart automatisering, kan kundene enkelt konvertere datainnsikt til økt salg og forbedret markedsføring. Kundesegmentene deres inkluderer arrangører, billettselskaper, destinasjonsselskaper og lokal handel (f.eks. restaurant, hotell).

Eventwood jobber med en integrasjon av Telia Crowd Insights i Eventwood Insights-motoren, for ytterligere å forbedre sine anbefalinger og prediksjoner basert på mobilitetsdata. Og siden et arrangement eller festival ikke foregår isolert fra resten av byen, vil plattformen bruke data til å koble sammen opplevelser og lokal handel på en god måte.

Pre Aid – smartere førstehjelp

VIL REDDE LIV: Med PreAid vil Synnøve Rogne bedre det akuttmedisinske tilbudet.

Tid er kritisk i en rekke akutte helsetilstander. I samarbeid med Helse Møre og Romsdal har Pre Aid utviklet en løsning som fører til raskere oppstart av behandling i akutte situasjoner og dermed bidrar til å bedre det akuttmedisinske tilbudet.

Løsningen fører til at AMK kan bistå med sin kompetanse på en helt ny måte og redde enda flere menneskeliv! Løsningen skal leveres som en tjeneste og inkludere to kommunikasjonsmoduler. Pre Aid har behov for å få på plass en teknologipartner, siden nettverk og kommunikasjon er en viktig del av løsningen, som er både samfunnsnyttig og nyskapende.

Unloc – modernisering av porttelefoner

DØRÅPNER: Krister Koen tror Unloc er fremtiden for porttelefoner i boliger og kontorbygg.

Unloc bygger verdens digitale nøkkelknippe ved å forene adgangkontrollsystemer og smartlåser i en og samme plattform. Unloc sitt nyeste produkt er en løsning som moderniserer tradisjonelle porttelefoner i bolig- og næringsbygg ved hjelp av mobilteknologi.

Ved å installere en liten GSM modul i døren og ved hjelp av et QR-skilt, kan man fjernåpne dører for gjester direkte fra mobilen og bruke mobilen som nøkkel. Løsningen koster en brøkdel av hva typiske dørtelefonanlegg koster, kan installeres på en time og passer godt med Telias mål om å bidra til å gjøre hverdagen enklere og bedre. I tillegg har Telia kompetanse innen digitalisering og løsninger som krever tilgang til nett.

Var denne siden nyttig?