Min Bedrift

Enkel administrasjon av kundeforholdet

Full oversikt med Min Bedrift

Stadig flere virksomheter forvalter mobilt utstyr og mobile tjenester for millioner av kroner, og de trenger å forvalte alle de mobilteknologiske ressursene på en effektiv og god måte.

Min Bedrift er den døgnåpne arenaen som tilbyr effektiv styring av Telias mobile kommunikasjonstjenester for små og store virksomheter.

Min Bedrift

  • God oversikt over nøkkeltall og kostnadstrend
  • Enkel administrasjon av endring og bestilling
  • Utstyrsoversikten viser alt mobilt utstyr i bedriften

Slik får du tilgang til Min Bedrift

 

Enkel og effektiv administrasjon

Med mange ansatte kan administrasjonen av mobilabonnement delegeres effektivt, slik at nøkkelpersoner kan bruke mer tid på styring enn praktisk problemløsning.

Med enklere administrasjon får man frigjort tid. Tid til å legge forholdene bedre til rette for de ansatte.

Tid til å kutte kostnader der man kan og øke investeringene der det lønner seg. Tid til å utnytte mobile teknologier for å realisere mer verdi i kjernevirksomheten. Tid til å skape mer for flere. Ikke kast bort bedriftens verdifulle tid. Min Bedrift gir deg full oversikt og er et ypperlig verktøy for deg som vil oppnå bedre styring – enten du jobber med IT, økonomi, salg eller HR.

Telia Min Bedrift

Alle teleoperatører har selvbetjeningsverktøy av sine bedriftsløsninger, dog med ulik funksjonalitet og teknisk innovasjon. Min Bedrift er heller ikke et “produkt” i den forstand at kunden kan kjøpe tilgang, men får det gratis.

Med riktig bruk av Min Bedrift bør en virksomhet oppnå

  • Lavere kostnader gjennom bedre utnyttelse av utstyr, abonnement og tjenester.
  • Bedre investeringer i nye mobile ressurser som har størst effekt for verdiskapningen.
  • Inntekts- eller kundevekst gjennom økt effektivitet og bedre gjennomslag i salgsorganisasjonen.
  • Økt IKT-sikkerhet og driftsstabilitet gjennom bedre innsikt om mobile operativsystemer og kommunikasjonsløsningene som er i bruk.
  • Mer effektive prosjekter i felten, f.eks. gjennom gode praktiske løsninger og bedre samhandling.
  • Enklere kostnadskontroll, avviksrapportering og medarbeideroppfølging for mellomledere.
  • Økt fleksibilitet for ansatte, i en mobil hverdag der skillet mellom jobb og privatliv blir stadig mindre.

Spørsmål og svar

Det er helt gratis å bruke og du får enkelt tilgang ved oppstart av kundeforholdet.

Med fleksibel tilgangsstyring kan en administrator enkelt bestemme hvem som får bruke de ulike komponentene i Min Bedrift, og hvorvidt de kan bare lese informasjonen eller også endre den.

Ja, alle abonnement som tilhører bedrift er tilgjengelig med full og oppdatert informasjon for en administrator med korrekt tilgang.

Ja, Min Bedrift benyttes av både internasjonale selskaper og offentlige virksomheter. En kraftig søkefunksjon og detaljerte grupperinger gjør det mulig å håndtere mange tusen ansatte i samme grensesnitt.

Utstyrsoversikten lister automatisk alle henter som har et SIM-kort som tilhører bedriften. Slik kan du enkelt se alle mobiler og nettbrett som bedriften til enhver tid eier og hvem som bruker det.

Kostnadsdeling er en tilleggstjeneste som gjør det enkelt å skille mellom privat og arbeidsrelatert forbruk på mobilabonnement. Du kan enkelt sette opp detaljerte kostnadsprofiler for ulike ansatte og få automatisk beregning for skatt og lønnskjøring.