Prisinformasjon – telefoni og mobil

Her vil du finne en sammenstilling av generelle priser og prisendringer. 
Viser til bedriftens avtale for konkrete betingelser og priser. Logg inn bedrift


Bruk av BankID på mobil

Telia sine SIM kort er tilpasset og gir støtte for BankID mobil tjenesten. For å sikre god drift av tjenesten, vil våre bedriftskunder bli belastet for kostnadene knyttet til konkrete transaksjoner med sats kr 0,49 per gjennomførte BankID mobil autentisering. Gjelder ikke kunder som benytter abonnementet Telia Dobbel.

Konsumprisindeks regulering

I tråd med den alminnelige inflasjonen vil de avtalte prisene justeres tilsvarende konsumprisindeksen* for 12 mnd. med oktober indeksen som beregningsindeks (3,1 prosent).

*Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.

SMS-priser til 4- og 5-sifrede nummer

Kostnad ved å sende SMS til 4- og 5-sifrede nummer er kr 1,- per melding. 
Kostnaden har tidligere vært priset, men vil nå også bli fakturert.

Samtaler til opplysningstjenesten

Se justerte priser på 4-sifrede opplysningsnummer. Se prisliste her.