Prisinformasjon – Datacom - telefoni og mobil

Her vil du finne en sammenstilling av generelle priser og prisendringer. 
Viser til bedriftens avtale for konkrete betingelser og priser. Logg inn bedrift

 

Prisendringer for 1881 og 1882

Våre leverandører endrer prisene på sine tjenesten, og vi justerer i henhold til dette. Nye priser gjeldende fra 1.1.2020.

Nummer Oppstart Pr/minutt Sett over
1881 18,60 30,80 10,00
1882 18,60 30,80 10,00

Alle priser er i NOK uten mva.
Se justerte priser på 4-sifrede opplysningsnummer. Se prisliste her

Konsumprisindeks regulering

I tråd med den alminnelige inflasjonen vil de avtalte prisene justeres tilsvarende konsumprisindeksen* for 12 måneder med september som beregningsindeks. Prisreguleringen på 4,1% blir gjeldende fra 01.01.2022.

*Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Endringen i KPI er et vanlig mål for inflasjon. KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) er et mål for underliggende utvikling i konsumprisene.