Kom i gang - TV

Velkommen til en ny TV-hverdag med digital-TV

Vår TV-løsning er ikke som alle andre – den er dekoderfri!

Dette gir en helt ny og spennende mulighet, men fortsatt premium kvalitet og stabilitet på TV-signalene. Den digitale TV-løsningen består av en TV-sentral som står sentralt plassert hos kunden.

TV-sentralen gjør samme jobb som en vanlig digital dekoder, slik at man unngår installering og administrasjon av programkort på hvert enkelt rom. Alt du trenger er en antennekabel fra veggen inn i TV-apparatet. Brukeren kan benytte fjernkontrollen du har til din TV i dag, for å betjene den nye TV-løsningen.

Støtter din tv digitale signaler?

Overgangen til ny digital TV-løsning innebærer at noen eldre TV-apparater må byttes ut siden de ikke er forberedt for de nye digitale TV-signalene. Dette er beboerne og eventuelt de pårørendes ansvar.Det er viktig at apparatet støtter standardene DVB-C og MPEG4.

Det gjør de aller fleste moderne TV-apparater og forhandlerne vil kunne svare på dette.Den nye TV-løsningen er dekoderfri. Det skal ikke være noen dekoder tilkoplet TV-en.Med den nye digitale TV-løsningen er man sikret en moderne og framtidsrettet løsning som gir en mye bedre TV-opplevelse for beboere, pårørende og ansatte.

Støttes din TV?

Søk på din TV-modell her (Alle TV modeller f.o.m 2016 støttes).

Andre spørsmål?

Kontakt dine lokale TV-ansvarlige for ytterligere informasjon og brukermanualer.