Postbud med pakke

Posten skal frem – med eSIM

Da Posten skulle bytte 14 000 SIM-kort på 5000 lokasjoner, var det ikke vanskelig å se verdien av eSIM fra Telia. – Spart oss for tidkrevende utskifting og omstendelig koordinering.

 

Når Posten skal frem til hele Norge og Norden, kreves utallige produksjonsenheter, hjelpemidler og utstyr i alt fra postterminaler og post-i-butikk til sjåfører og postbud. Totalt snakker vi om nesten 14 000 enheter i Norden på opp mot 5000 lokasjoner.

Da Posten nylig valgte Telia som leverandør av konnektivitet, var tiden inne for en ny og smartere SIM-kortløsning.

– I Posten har vi innovasjonsarbeid høyt på agendaen, sier Postens CIO, Arne Erik Berntzen.

– Tidligere i år ble Posten kåret til Norges mest innovative selskap, så når valget stod mellom en tradisjonell utskifting av SIM-kort eller å forsøke å gjøre noe nytt, fremtidsrettet og mer effektivt, var det et enkelt valg.

Posten valgte å ha med krav om bruk av eSIM allerede i forespørselen, og gjennom det utfordre leverandørene til å ta i bruk nye teknologiske muligheter, og både Posten og Telia er stolte over å ha gjort nybrottsarbeid innenfor bruken av eSIM innenfor forretningsmarkedet.

BLE SPART FOR MYE ARBEID: Posten og Telia er stolte over å ha gjort nybrottsarbeid innenfor bruken av eSIM innenfor forretningsmarkedet.

Med eSIM kunne mange av Postens produksjonsenheter overføres omtrent med et tastetrykk.

– En formidabel tidsbesparelse for Posten, med tanke på antallet enheter vi snakker om, forteller produktsjef Eirik Thoresen i Telia.

– Det gir også en helt annen kontroll å kunne sitte på ett sted og styre hele flåten – også enheter som befinner seg tusenvis av kilometer unna, legger han til. 

Eirik Thoresen, produktsjef, Telia.

Umerkelig overgang for 12 000 brukere

– Overgangen til en ny digital SIM-kortløsning kunne på store deler av vår flåte styres digitalt via én portal. Det har spart oss for tidkrevende manuell utskifting av gamle SIM-kort – og ikke minst mye omstendelig koordineringsarbeid, sier seniorrådgiver Mareno Thormodsen i Posten.

For de aller fleste enhetene kunne overgangen skje helt automatisk, uten at sluttbruker trengte å gjøre noe som helst. Det hele ble fjernstyr fra én sentral portal ved hjelp av MDM-systemet SOTI MobiControl. Dette gjaldt de 12 000 enhetene med Android.

– Overflyttingen på Android-telefonene var en relativt enkel prosess, selv om det er snakk om svært mange enheter totalt; hos sjåførene, på postterminalene og i post-i-butikk, sier Thormodsen.

Men også for de resterende, som like fullt utgjorde en betydelig gruppe på 2000 iOS baserte enheter spredt utover 200 lokasjoner, var eSIM tidsbesparende.

BERØMMER SAMARBEIDET: Arne Erik Berntzen, CIO i Posten, mener overgangen til eSIM er en suksess.

– Det ville vært en formidabel jobb å holde kontroll på over 2000 SIM-kort i porteringsprosessen. Overgangen gikk mye enklere med bruk av eSIM, sier Thormodsen.

Sammen om nybrottsarbeid

– Jeg vil berømme det gode samarbeidet og den store innsatsen fra hele teamet som gjorde dette til en suksess, sier Berntzen i Posten.

ESIM er relativt nytt på bedriftsmarkedet, det fantes ingen lignende prosjekter hverken i Norge eller internasjonalt, som man kunne se etter støtte seg på.

– Vi oppdaget fort at omleggingen var nybrottsarbeid – ikke mange har gjort dette før oss i en slik skala, sier Thormodsen, og får følge av Aksel Jøssund i Posten:

– Vi kunne ikke ha noe nedetid, så det var avgjørende at samarbeidet med Telia var knirkefritt. Å samarbeide med dyktige folk, som var tett på underveis i prosessen ga oss tryggheten vi trengte til å gjennomføre en så stor endring, sier Jøssund.

Visma Exso er Postens leverandør av SOTI MobiControl og har i stor grad gjennomført det tekniske arbeidet for å få eSIM installert på produksjonsenhetene.

– Vi har måttet skreddersy en måte å få det til i fellesskap. Det konstruktive samarbeidet og den gode dialogen mellom oss, Telia og Visma Exso er nøkkelen til suksessen.

Mareno Thormodsen, Posten.

– Enhetene som Posten benytter, er spesialdesignet for å leve lenge og for å tåle røff behandling. I dette produktsegmentet er bruk av eSIM relativt nytt, og faktisk en enorm forenkling sammenlignet med tradisjonelle SIM-kort. For oss i Visma Exso har det vært et spennende, lærerikt og ikke minst utfordrende prosjekt. Kostnadene ved bytte av teleoperatør blir minimale sammenlignet med tradisjonelle SIM-kort, sier Anne-Kathrine Wavik i Visma Exso.

Også Thoresen i Telia berømmer den felles innsatsen:

– Sammen med Posten og Visma har vi arbeidet mot ett felles hovedmål: Å gjøre overgangen enklest mulig for sluttbrukerne – alle Postens ansatte som jobber med å få posten frem i hele Norge hver eneste dag.

Dette er eSIM


  • eSIM er et digitalt SIM-kort, som gjør det mulig å koble et ubegrenset antall enheter opp og sammen, uten bruk av fysiske SIM-kort.
  • Mens SIM står for «Subscriber Identity Module» , betyr eSIM «embedded SIM» eller «innebygget SIM-kort». Det gjør akkurat det samme som et tradisjonelt SIM-kort: Lagrer informasjon og kobler enheten til nettet.

Var denne siden nyttig?